שורה 18: שורה 18:
 
| [[מעונות יום]]  
 
| [[מעונות יום]]  
 
| [[זכויות נשים עובדות]]
 
| [[זכויות נשים עובדות]]
| [[הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים]]
 
| [[דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 43: שורה 41:
 
* בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לעמוד באחד מהתנאים הבאים:  
 
* בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לעמוד באחד מהתנאים הבאים:  
 
**  הוא עובד או מצוי בשנת שבתון.
 
**  הוא עובד או מצוי בשנת שבתון.
** הוא לומד באחד מהמסלולים הבאים:
 
*** קורס ל[[הכשרה מקצועית]] בפיקוח משרד הכלכלה, או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
 
*** לימודים באולפן לעולים חדשים.
 
*** לימודים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה), בהתאם ל[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/203_001.htm חוק המועצה להשכלה גבוהה] (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
 
*** לימודים לצורך תעודת הוראה, המוכרים על ידי משרד החינוך.
 
*** לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה או על ידי משרד החינוך.
 
*** לימודי סיעוד ולימודי מדעי התזונה שאינם מוכרים לתואר ראשון, במוסדות הממומנים באופן ישיר או עקיף ע“י משרד הבריאות ומפוקחים על ידו.
 
*** לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לפחות 3 קורסים בסמסטר המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת הזכאות לתמיכה לא תעלה על שלוש שנים.
 
*** לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).
 
 
** הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.  
 
** הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.  
 
** הוא זכאי ל[[דמי אבטלה]] - עד לסיום תקופת האבטלה.
 
** הוא זכאי ל[[דמי אבטלה]] - עד לסיום תקופת האבטלה.
 
** הוא מקבל [[הבטחת הכנסה]] - עד לסיום תקופת זכאותו.  
 
** הוא מקבל [[הבטחת הכנסה]] - עד לסיום תקופת זכאותו.  
 
** הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.  
 
** הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.  
 +
** הוא לומד באחד מהמסלולים הבאים:
 +
*** קורס ל[[הכשרה מקצועית]] בפיקוח משרד ממשלתי, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
 +
*** אולפן [[עולים|לעולים חדשים]].
 +
*** לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר (כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר), בהתאם ל[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/203_001.htm חוק המועצה להשכלה גבוהה] (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
 +
** לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
 +
*** לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה או על-ידי משרד החינוך.
 +
*** לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה ב[http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/study/Pages/schools_new.aspx אתר המשרד]).
 +
*** קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
 +
*** לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לפחות 3 קורסים בסמסטר המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת הזכאות לתמיכה לא תעלה על שלוש שנים.
 +
*** לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).
  
 
<!--== פסקי דין ==
 
<!--== פסקי דין ==

גרסה מ־17:26, 29 ביוני 2014

הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע לאמהות עובדות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או משפחתונים המוכרים על-ידי משרד הכלכלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, משרד הכלכלה מסייע במימון מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידו.

מי זכאי?

 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות ובקיומם של התנאים הבאים לגבי האמהות ולגבי בני זוגן.

אמהות

 • אמהות העובדות לפחות 24 שעות שבועיות.
 • אמהות העובדות לפחות 20 שעות שבועיות - במקרים הבאים:
  • יש להן שלושה ילדים או יותר במעון או במשפחתון
  • הן אמהות חד- הוריות
 • שעות משרת אם יחושבו כשעות עבודה בפועל, אם הן מוכרות על-ידי המעסיק, ולא יותר משעת משרת אם ליום עבודה.
 • אמהות העובדות כעצמאיות ועוזרות בעסק של בן זוגן או שותפות בעסק של בן זוגן – אם הכנסותיהן בעסק מצוינות בשומת המס המשפחתית. לעצמאים בעלי ותק של פחות משנה, הדרגה תחושב ממועד פתיחת העסק (ולא לפני מועד קליטת הילד במסגרת).
 • אמהות בשנת שבתון - אם בתקופה שקדמה לשנת השבתון הן עמדו באחד מהתנאים שצוינו לעיל.
 • לאם עובדת ולומדת יחושבו גם שעות לימודים כשעות עבודה בהתאם למפורט בערך סיוע לאמהות לומדות במימון מעונות יום ומשפחתונים.

בני זוג

 • בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
  • הוא עובד או מצוי בשנת שבתון.
  • הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • הוא זכאי לדמי אבטלה - עד לסיום תקופת האבטלה.
  • הוא מקבל הבטחת הכנסה - עד לסיום תקופת זכאותו.
  • הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.
  • הוא לומד באחד מהמסלולים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד ממשלתי, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
   • אולפן לעולים חדשים.
   • לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר (כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר), בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
  • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה באתר המשרד).
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
   • לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לפחות 3 קורסים בסמסטר המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת הזכאות לתמיכה לא תעלה על שלוש שנים.
   • לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים