(אמהות)
(בני זוג)
שורה 40: שורה 40:
 
** כמו כן, תוארך תקופת הזכאות בשל אשפוז האם או הנולד במהלך חופשת הלידה, בהתאם לתקופות שנקבעו בחוק (לפרטים נוספים, ראו [[הארכת חופשת לידה בשל אשפוז של היולדת או של התינוק]]).
 
** כמו כן, תוארך תקופת הזכאות בשל אשפוז האם או הנולד במהלך חופשת הלידה, בהתאם לתקופות שנקבעו בחוק (לפרטים נוספים, ראו [[הארכת חופשת לידה בשל אשפוז של היולדת או של התינוק]]).
  
=== בני זוג  ===
+
=== בני זוג  === <!-- מוטמע בערכים של הזכאויות לאוכלוסיות ספציפות -->
* בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לעמוד באחד מהתנאים הבאים:  
+
* בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לענות על אחד מהתנאים הבאים:  
** הוא עובד או מצוי בשנת שבתון.
+
** הוא עובד או נמצא בשנת שבתון.
 
** הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.  
 
** הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.  
 
** הוא זכאי ל[[דמי אבטלה]] - עד לסיום תקופת האבטלה.
 
** הוא זכאי ל[[דמי אבטלה]] - עד לסיום תקופת האבטלה.
 
** הוא מקבל [[הבטחת הכנסה]] - עד לסיום תקופת זכאותו.  
 
** הוא מקבל [[הבטחת הכנסה]] - עד לסיום תקופת זכאותו.  
 
** הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.  
 
** הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.  
 +
** הוא [[חיילים וחיילות בשירות חובה (צה"ל)|חייל בשירות חובה]].
 +
** הוא משרת ב[[שירות לאומי-אזרחי]] או בשירות לאומי.
 +
** הוא פנסיונר.
 
** הוא לומד באחד מהמסלולים הבאים:
 
** הוא לומד באחד מהמסלולים הבאים:
 
*** קורס ל[[הכשרה מקצועית]] בפיקוח משרד ממשלתי, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
 
*** קורס ל[[הכשרה מקצועית]] בפיקוח משרד ממשלתי, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
שורה 55: שורה 58:
 
*** לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה ב[http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/study/Pages/schools_new.aspx אתר המשרד]).
 
*** לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה ב[http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/study/Pages/schools_new.aspx אתר המשרד]).
 
*** קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
 
*** קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
*** לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לפחות 3 קורסים בסמסטר המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת הזכאות לתמיכה לא תעלה על שלוש שנים.
+
*** לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לפחות 3 קורסים בסמסטר המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת הזכאות לתמיכה לא תעלה על 3 שנים.
 
*** לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).
 
*** לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).
 +
* לפרטים נוספים בהתאם לשנת הלימודים הרלוונטית, ראו [http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Pages/EligibilityCriteria.aspx קריטריונים (מבחני תמיכה) להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון יום, משפחתון או צהרון] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־12:40, 8 באוגוסט 2017

הקדמה:

המדינה מסייעת לאמהות עובדות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים המוכרים
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות ובקיומם של התנאים הבאים לגבי האמהות ולגבי בני זוגן.

אמהות

 • אמהות העובדות לפחות 24 שעות שבועיות.
 • אמהות העובדות לפחות 20 שעות שבועיות - במקרים הבאים:
  • יש להן 3 ילדים או יותר במעון או במשפחתון
  • הן אמהות חד- הוריות
 • שעות משרת אם יחושבו כשעות עבודה בפועל, אם הן מוכרות על-ידי המעסיק, ולא יותר משעת משרת אם ליום עבודה.
 • אמהות העובדות כעצמאיות ועוזרות בעסק של בן זוגן או שותפות בעסק של בן זוגן – אם הכנסותיהן בעסק מצוינות בשומת המס המשפחתית. לעצמאים בעלי ותק של פחות משנה, הדרגה תחושב ממועד פתיחת העסק (ולא לפני מועד קליטת הילד במסגרת).
 • אמהות בשנת שבתון - אם בתקופה שקדמה לשנת השבתון הן עמדו באחד מהתנאים שצוינו לעיל.
 • לאם עובדת ולומדת יחושבו גם שעות לימודים כשעות עבודה בהתאם למפורט בערך סיוע לאמהות לומדות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • אם שנמצאת בחופשת לידה זכאית לסיוע לתקופה של 15 שבועות מיום התחלת חופשת הלידה.

בני זוג

 • בנוסף לתנאי הזכאות של האם, על בן זוגה לענות על אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא עובד או נמצא בשנת שבתון.
  • הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • הוא זכאי לדמי אבטלה - עד לסיום תקופת האבטלה.
  • הוא מקבל הבטחת הכנסה - עד לסיום תקופת זכאותו.
  • הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.
  • הוא חייל בשירות חובה.
  • הוא משרת בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי.
  • הוא פנסיונר.
  • הוא לומד באחד מהמסלולים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד ממשלתי, או לימודי מקצוע הדורש רישוי או רישום על פי דין.
   • אולפן לעולים חדשים.
   • לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר (כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר), בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה באתר המשרד).
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
   • לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לפחות 3 קורסים בסמסטר המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת הזכאות לתמיכה לא תעלה על 3 שנים.
   • לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או ב“כולל“).
 • לפרטים נוספים בהתאם לשנת הלימודים הרלוונטית, ראו קריטריונים (מבחני תמיכה) להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון יום, משפחתון או צהרון באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים