הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע לתושבות חוזרות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או משפחתונים המוכרים על-ידי משרד הכלכלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

  • אם שהיא תושבת חוזרת הנמצאת בשנה הראשונה לחזרתה ארצה - בעת פתיחת שנת הלימודים, בתנאי שהיא ובעלה עונים על אחד מהמצבים הבאים:
    • שניהם רשומים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה או במשרד הקליטה.
    • אחד מהם לומד באולפן בהיקף של לפחות 49 שעות שבועיות והשני רשום כדורש עבודה בשירות התעסוקה או במשרד הקליטה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • האם רשאית לבקש את בחינת זכאותה בהתאם לרמת ההכנסה לנפש, אם תאפשר לה השתתפות גבוהה יותר מהמדינה.
  • לתושבת חוזרת שאינה עונה על התנאים שצויינו, תחושב דרגת ההשתתפות בהתאם לכללים הרגילים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים