הקדמה:

המדינה מסייעת לתושבות חוזרות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים מוכרים


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

שימו לב
תחולת מבחני התמיכה לסיוע בשכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים
  • על-פי החלטת בג"ץ, מבחני התמיכה של שנת הלימודים תשפ"א, שהיו בתוקף עד 31.12.2021, ימשיכו לחול עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב, במקביל למבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.
  • המשמעות היא שבשנת הלימודים תשפ"ב יהיו זכאים לסיוע בשכר לימוד גם הורים שעונים על הקריטריונים של מבחני התמיכה שהיו בתוקף עד 31.12.2021, וגם הורים שעונים על הקריטריונים של מבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.
  • אם שהיא תושבת חוזרת הנמצאת בשנה הראשונה לחזרתה ארצה - בעת פתיחת שנת הלימודים, בתנאי שהיא ובעלה עונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • תהליך מימוש הזכות

    חשוב לדעת

    גורמי ממשל

    חקיקה ונהלים