(מי זכאי?)
שורה 20: שורה 20:
  
 
ארגון [[עלומים]] מעניק סיוע כספי והחזרי עלויות רפואיות לניצולי שואה יוצאי צרפת, בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחן ההכנסה.
 
ארגון [[עלומים]] מעניק סיוע כספי והחזרי עלויות רפואיות לניצולי שואה יוצאי צרפת, בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחן ההכנסה.
* הסיוע יכלול החזר כספי עבור:
+
* הסיוע כולל החזר כספי עבור:
 
** הוצאות בגין תרופות,  
 
** הוצאות בגין תרופות,  
 
**מכשירי שמיעה,  
 
**מכשירי שמיעה,  
שורה 26: שורה 26:
 
**טיפולי שיניים,  
 
**טיפולי שיניים,  
 
**טיפולים  נפשיים ב"[[עמך]]"  
 
**טיפולים  נפשיים ב"[[עמך]]"  
** הוצאות שאינן רפואיות כגון  עזרה בבית\ רכישת מכשירים חשמל בסיסיים  תיקונים בדירה וכד'  
+
** הוצאות שאינן רפואיות כגון  עזרה בבית,רכישת מכשירים חשמל בסיסיים  תיקונים בדירה וכד'  
 
*החזרים על תרופות ניתנים אך ורק לתרופות עם מרשם רופא.
 
*החזרים על תרופות ניתנים אך ורק לתרופות עם מרשם רופא.
 
* עבור החזר הוצאות שאינן רפואיות חייבים להגיש בקשה ספציפית ולקבל הסכמה מראש.
 
* עבור החזר הוצאות שאינן רפואיות חייבים להגיש בקשה ספציפית ולקבל הסכמה מראש.
*להוצאות מסוימות יש תיקרה, כגון:
+
 
.1 טיפולי שיניים הוצאות לפי חשבונית עד 12,000 ₪ בשנה )אחרי הצעת מחיר והסכם, למעט טיפולים
 
דחופים וניקוי שיניים עד 1,500 ₪ לשנה(,
 
.2 מכשירי שמיעה עד 6,000 ₪ )לאוזן( לשנה,
 
.3 משקפיים מולטיפוקליות עד 4,000 ₪ כל שנה.
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
ניצולי שואה אשר:
 
ניצולי שואה אשר:
 
* חברי ארגון [[עלומים]].
 
* חברי ארגון [[עלומים]].
* נולדו ב-1924 או לאחר  מכן ולפני תום מלחמת העולם השניה.
+
* נולדו בין השנים 1924-1944.
* חיו במסתור בצרפת בעת מלחמת העולם השניה.
+
* חיו במסתור בצרפת בעת מלחמת העולם השנייה.
* הכנסתם אינה עולה על 5000 ₪ בחודש. '''לענין חישוב ההכנסה יילקחו בחשבון כל הכנסות הניצול ובן/בת זוגו, למעט קצבת זיקנה ובניכוי דמי שכירות.'''
+
* הכנסתם אינה עולה על מבחן ההכנסה,  במפורט בהמשך.  
 +
 
 +
==מבחן ההכנסה==
 +
* ניצולי שואה יוצאי צרפת העומדים בתנאי הזכאות זכאים להחזר הוצאות בכפוף להכנסתם.
 +
*'''לענין חישוב ההכנסה יילקחו בחשבון כל הכנסות הניצול ובן/בת זוגו, למעט קצבת זיקנה ובניכוי דמי שכירות.'''
 +
* להלן  גובה ההכנסה המקסימלית  המזכה בסיוע :
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 50: שורה 51:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
הכנסה חודשית
+
==תקרת החזרים ==
החזר של 90%
+
*ישנם הוצאות, אשר לגביהם קיימת תקרה בגובה ההחזר:
החזר של 50%
+
**טיפולי שיניים הוצאות לפי חשבונית עד 12,000 ₪ בשנה .(אחרי הצעת מחיר והסכם, למעט טיפולים דחופים וניקוי שיניים עד 1,500 ₪ לשנה).
של בן אדם לבד
+
** מכשירי שמיעה עד 6,000 ₪ לאודן לשנה.
עד 4,000 ₪ לחודש
+
.3 משקפיים מולטיפוקליות עד 4,000 ₪ ל שנה.
מ- 4,001 עד 6,500 ש"ח
 
של זוג
 
עד 6,000 ₪ לחודש
 
מ- 6,001 עד 9,000 ש"ח
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
יש לפנות אל אחד משני הגורמים הבאים:
+
*החזרים על תרופות ניתנים אך ורק לתרופות עם מרשם רופא.
* ארגון [[עלומים]]  
+
* עבור החזר הוצאות שאינן רפואיות חייבים להגיש  בקשה ספציפית לעלומים  ולקבל הסכמה מראש.
** '''ירושלים''' -  רח' מבוא בנין 16. מיקוד  9358814. טלפון 02-5612207.
+
* את הבקשות והקבלות יש  לשלוח ל[[עלומים]]:
** '''תל אביב-''' רח'  קפלן 17. טלפון: 072-2504015. או
+
** באמצעות הדואר לכתובת רחוב קפלן 17 , תל אביב 64734. (לא לשלוח את המכתב באמצעות דואר רשום).
* הקונסוליה הצרפתית בת"א בטלפון 5208504 - 03.
+
** באמצעות הפקס למספר 0722504016.
 +
** באמצעות המייל שכתובתו : aloumim_ams@bezeqint.net.
 +
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* לבעלי הכנסה שאינה עולה על 3500 ₪ לחודש - יינתנו החזרים בשיעור של 90%.
 
* לבעלי הכנסה של 3501-5000 ₪ בחודש - יינתנו החזרים בשיעור של 50%.
 
 
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע, פרטיו והיקפו יש לפנות לארגון [[עלומים]].
 
* לפרטים נוספים על תנאי הסיוע, פרטיו והיקפו יש לפנות לארגון [[עלומים]].
 
* לזכאים לסיוע זה מומלץ לבדוק זכאות ל[[קצבה (רנטה) לניצולי שואה מממשלת צרפת]].
 
* לזכאים לסיוע זה מומלץ לבדוק זכאות ל[[קצבה (רנטה) לניצולי שואה מממשלת צרפת]].

גרסה מ־19:01, 14 ביולי 2020

הקדמה:

ארגון עלומים מעניק סיוע כספי לניצולי שואה יוצאי צרפת שהכנסתם נמוכה מ-5,000 ש"ח בחודשארגון עלומים מעניק סיוע כספי והחזרי עלויות רפואיות לניצולי שואה יוצאי צרפת, בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחן ההכנסה.

 • הסיוע כולל החזר כספי עבור:
  • הוצאות בגין תרופות,
  • מכשירי שמיעה,
  • משקפיים,
  • טיפולי שיניים,
  • טיפולים נפשיים ב"עמך"
  • הוצאות שאינן רפואיות כגון עזרה בבית,רכישת מכשירים חשמל בסיסיים תיקונים בדירה וכד'
 • החזרים על תרופות ניתנים אך ורק לתרופות עם מרשם רופא.
 • עבור החזר הוצאות שאינן רפואיות חייבים להגיש בקשה ספציפית ולקבל הסכמה מראש.

מי זכאי?

ניצולי שואה אשר:

 • חברי ארגון עלומים.
 • נולדו בין השנים 1924-1944.
 • חיו במסתור בצרפת בעת מלחמת העולם השנייה.
 • הכנסתם אינה עולה על מבחן ההכנסה, במפורט בהמשך.

מבחן ההכנסה

 • ניצולי שואה יוצאי צרפת העומדים בתנאי הזכאות זכאים להחזר הוצאות בכפוף להכנסתם.
 • לענין חישוב ההכנסה יילקחו בחשבון כל הכנסות הניצול ובן/בת זוגו, למעט קצבת זיקנה ובניכוי דמי שכירות.
 • להלן גובה ההכנסה המקסימלית המזכה בסיוע :
טקסט הכותרת החזר של 90% מההוצאה החזר של 50% מההוצאה
הכנסה חודשית של אדם יחיד עד 4,000 ש"ח לחודש 4,001 ש"ח עד 6,500 ש"ח לחודש
הכנסה חודשית של זוג עד 6,000 ש"ח בחודש 6,001 ש"ח עד 9,000 ש"ח בחודש.

תקרת החזרים

 • ישנם הוצאות, אשר לגביהם קיימת תקרה בגובה ההחזר:
  • טיפולי שיניים הוצאות לפי חשבונית עד 12,000 ₪ בשנה .(אחרי הצעת מחיר והסכם, למעט טיפולים דחופים וניקוי שיניים עד 1,500 ₪ לשנה).
  • מכשירי שמיעה עד 6,000 ₪ לאודן לשנה.

.3 משקפיים מולטיפוקליות עד 4,000 ₪ ל שנה.

תהליך מימוש הזכות

 • החזרים על תרופות ניתנים אך ורק לתרופות עם מרשם רופא.
 • עבור החזר הוצאות שאינן רפואיות חייבים להגיש בקשה ספציפית לעלומים ולקבל הסכמה מראש.
 • את הבקשות והקבלות יש לשלוח לעלומים:
  • באמצעות הדואר לכתובת רחוב קפלן 17 , תל אביב 64734. (לא לשלוח את המכתב באמצעות דואר רשום).
  • באמצעות הפקס למספר 0722504016.
  • באמצעות המייל שכתובתו : aloumim_ams@bezeqint.net.


חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות