מ (עדכון עיצוב - טפסים)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(28 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{שירות/תחילת טור ימני}}
 
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| ממשל= סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים לקבלת מלגת סיוע בתשלום שכר הלימוד כמו גם מלגת קיום [http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Pages/Default.aspx/ ממנהל הסטודנטים העולים].
+
| מידע = סטודנטים עולים מאתיופיה זכאים לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים (מימון שכר לימוד, מלגות קיום ועוד)
| חשוב = זכאים לסיוע צעירים ילידי אתיופיה שעלו לישראל לאחר 01.01.1980, או צעירים ילידי הארץ אשר שני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 01.01.1980.
+
| מידע2 = סטודנטים יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה זכאים לסיוע מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך
| פיצוי = מלגת שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. מימון של עד 3,400 ש"ח לקורסי חובה באנגלית. מלגת קיום בגובה של עד 600 ש"ח.
+
| פיצוי =
 
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships אתר משרד העלייה והקליטה] וב[https://che.org.il/מלגות-יוצאי-אתיופיה/ אתר המועצה להשכלה גבוהה]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 16: שורה 15:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[יוצאי אתיופיה]]
 
| [[יוצאי אתיופיה]]
 
+
|[[סטודנטים עולים]]
 +
| [[סטודנטים]]
 +
|[[מימון שכר לימוד לסטודנטים עולים]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020), הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה נחלק בין שני גופים:
 +
# המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה מסייע לסטודנטים עולים מאתיופיה שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 +
# המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומשרד החינוך מסייעים, במסלולי הלימוד שתחת אחריותם, ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה.
 +
* עם זאת,  בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) המינהל לסטודנטים עולים ימשיך לסייע למי שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה והחלו ללמוד בסיוע המינהל לפני שנת הלימודים תש"פ במסלולי לימוד שאינם באחריות המל"ג ומשרד החינוך, או לומדים במסלולי הנדסאים.
 +
* המידע המפורט בהמשך מתייחס לסיוע שניתן מטעם המינהל לסטודנטים עולים.
 +
* '''למידע על הסיוע הניתן ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה, ראו ב[https://che.org.il/מלגות-יוצאי-אתיופיה/ אתר המועצה להשכלה גבוהה].'''
 +
== סיוע לעולים מאתיופיה מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה ==
 +
* הסיוע הניתן לסטודנטים עולים מאתיופיה, שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד, כולל:
 +
** מימון שכר לימוד.
 +
** מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
 +
** שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית, באמצעות מוסדות הלימוד.
 +
** ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
 +
** פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
 +
** שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
 +
** ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.
 +
* בנוסף, ניתנות מלגות קיום בסך 600 ₪ לחודש, עד 9 חודשי לימודים בכל שנה (מותנה בתוכנית לימודים בהיקף של לפחות 50% שנתי או סמסטריאלי, ובאוניברסיטה הפתוחה לפחות שני קורסים בהיקף של לפחות 12 נקודות זכות בסמסטר. לא כולל לימודי תואר שני, הסבה או תעודה לאחר תואר).
  
 +
== מי זכאי? ==
 +
* צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה, שעלו לארץ מאתיופיה ומתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מהיום שקיבלו מעמד עולה (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 +
* סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ללא תעודת בגרות יהיו זכאים לסיוע לאחר שיסיימו בהצלחה 3 קורסים אקדמיים, בהיקף של 18 נקודות זכות.
 +
* טווח הגילאים לזכאות:
 +
** עד גיל 26, למכינת עולים עבור בעלי תעודת בגרות מוכרת מאתיופיה המאפשרת המשך לימודים גבוהים.
 +
**  עד גיל 28, לתואר ראשון או הנדסאים, או לימודי תעודה. עד גיל 30 למסיימי מכינת עולים או קדמ"א ב'.
 +
**  עד גיל 40, ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון.
 +
* תנאים נוספים:
 +
** הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקבילים או זהים לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
 +
** על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
 +
** לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
 +
** על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
 +
** סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
 +
** סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.
 +
** במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).
 +
* למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships אתר משרד העלייה והקליטה].
 +
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
=== פתיחת תיק ===
 +
* כדי להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
 +
* לשם כך יש לפנות לאחת מ[https://www.gov.il/BlobFolder/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%202021.pdf נקודות השירות של משרד העלייה והקליטה] ולקבל סיסמה.
 +
* לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק ב[https://www.gov.il/he/departments/topics/student_authority אתר מינהל הסטודנטים].
 +
* באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 +
* יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
 +
* להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו ב[https://www.gov.il/BlobFolder/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%202021.pdf הנחיות המינהל לסטודנטים עולים].
  
 +
=== הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה ===
 +
* לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מ[http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx נקודות השירות של משרד העלייה והקליטה] במועדים הבאים, בכל שנה:
 +
** לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-1 בנובמבר
 +
** לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 ביוני
 +
** לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-1 באוגוסט
 +
* בהגעה לנקודת השירות, יש להציג את מסמכי המקור הבאים:
 +
** תעודת עולה /תעודת זהות
 +
** מסמכי השכלה מקוריים נאמנים למקור:
 +
*** תעודת בגרות/סיום תיכון
 +
*** תעודת סיום תואר/דיפלומה כולל גיליון ציונים
 +
*** כל מסמך רלוונטי אחר המעיד על השכלה
 +
** תעודת סיום מכינה (אם יש)
 +
** מכתב קבלה למוסד לימודים בארץ
 +
** אישור לגבי שירות צבאי או לאומי: אישור דחיית שירות / תעודת שחרור מצה"ל / אישור שירות לאומי / תעודת פטור
 +
* סטודנטים המתחילים לימודים באוניברסיטאות יציגו:
 +
** קבלה על מקדמות ששולמו לאוניברסיטה
 +
** אימות חשבון בנק (מכתב מהבנק או צ'ק מבוטל)
 +
** הוראת קבע חתומה על-ידי הבנק
 +
=== חידוש הבקשה למימון שכר לימוד ===
 +
* בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.
 +
* ניתן להגיש את הבקשה [https://www.gov.il/he/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students באופן מקוון].
 +
== רצף הלימודים ==
 +
* סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
 +
* מותרת הפסקה של עד שנה אקדמית אחת במהלך הלימודים (רצוי לעדכן את המינהל).
 +
* בין סיום תואר ראשון (ללא גרירה), לבין תחילת לימודים לתואר השני, מותרת הפסקה של עד 5 שנים.
 +
* תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.
  
{{שירות/סיום הקדמה}}
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
== תנאי זכאות לסיוע ==
+
=== חקיקה ונהלים ===
* יש להחזיק בתעודת בגרות מלאה, או תעודת סיוע מכינה או סיום מכינה טכנולוגית להנדסאים.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures_draft_6/he/385.pdf הוראת שעה מספר 385]- סיוע מנהל הסטודנטים ליוצאי אתיופיה ילידי ישראל או שעברו מעל 15 שנים ממועד עלייתם- הנדסאים וממשיכים בלבד
* קבלה ללימודים במעמד מן המניין.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures_draft_6/he/386.pdf הוראת שעה מספר 386]- סיוע מינהל הסטודנטים לסטודנטים עולים מאתיופיה
* יש להתחיל בלימודים מן המניין לתואר ראשון '''בתוך שנה''' מסיום השירות הצבאי/השירות הלאומי, או בתוך שנה מסיום המכינה.
+
* [https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4175_2018 החלטת הממשלה מס' 4175 מיום 05.10.2018]- העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה
* על סטודנט לתואר ראשון, לימודי הוראה או הנדסאים להתחיל את לימודיו '''עד גיל 28'''.
 
* '''על סטודנט לתואר שני להתחיל את לימודיו עד גיל 40.'''
 
* תואר שני יש להתחיל בתוך שלוש שנים מסיום לימודים בפועל לתואר הראשון ('''לא כולל תקופת הגשת עבודות''').
 
* סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול לא-אקדמי וקיבל תעודת הסמכה בתחומי ההוראה, הסיעוד או ההנדסאים יוכל לקבל סיוע בהיקף של '''עד שנתיים''' להשלמת תואר אקדמי בתחום בו הוסמך.  
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
* מימון שכר הלימוד הוא על פי מספר שנות הלימוד התקניות במסלול. ניתן לקבל אישור לשנה נוספת של מימון שכר הלימוד בתנאי שהסטודנט לומד ברצף שנה אחר שנה, ללא הפסקת לימודים.
 
* '''לא תמומן שנת לימודים חוזרת במקרה של שינוי חוג או כישלון בלימודים'''. עם זאת, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לדיון בוועדת שמ"ל - וועדה לשינוי מסלול לימודים.
 
* מלגת שכר הלימוד הינה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. במוסדות בהם שכר הלימוד גבוה יותר, יצטרך התלמיד להשלים את יתרת שכר הלימוד.
 
* לא ימומן תואר מקביל נוסף.
 
* מלגת שכר הלימוד אינה כוללת תשלומים נלווים כגון דמי רישום, דמי רווחה, שימוש בספריה או מעבדה, או חברות באגודת הסטודנטים.
 
 
 
== אופן קבלת המלגות ==
 
 
 
על תלמידים חדשים יש לגשת למנהל הסטודנטים העולים עם המסמכים הבאים:
 
* תעודת זהות
 
* תמונת פספורט
 
* תעודת בגרות או תעודת סיום מכינה כולל גיליון ציונים
 
* מכתב קבלה ללימודים
 
* אישור על שירות/דחייה/פטור מצה"ל
 
* מסמכי לימודים קודמים
 
* אישור ניהול חשבון בנק
 
 
 
לחידוש קבלת המלגה לסטודנטים ותיקים יש להגיע עם המסמכים הבאים:
 
* גיליון ציונים
 
* אישור תכנית לימודים
 
 
 
 
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
 
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{שירות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{שירות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{שירות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{שירות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 +
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:שירותים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:יוצאי אתיופיה]]
+
|סוג ערך = זכויות
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
+
|תחום תוכן = יוצאי אתיופיה
 +
}}
 +
[[קטגוריה:עולים]]
 +
[[קטגוריה:סטודנטים]]
 +
[[קטגוריה:צעירים]]
 +
[[קטגוריה:חינוך]]

גרסה אחרונה מ־11:06, 13 ביולי 2022

הקדמה:

סטודנטים עולים מאתיופיה זכאים לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים (מימון שכר לימוד, מלגות קיום ועוד)
סטודנטים יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה זכאים לסיוע מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך


החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020), הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה נחלק בין שני גופים:

 1. המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה מסייע לסטודנטים עולים מאתיופיה שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 2. המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומשרד החינוך מסייעים, במסלולי הלימוד שתחת אחריותם, ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה.
 • עם זאת, בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) המינהל לסטודנטים עולים ימשיך לסייע למי שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה והחלו ללמוד בסיוע המינהל לפני שנת הלימודים תש"פ במסלולי לימוד שאינם באחריות המל"ג ומשרד החינוך, או לומדים במסלולי הנדסאים.
 • המידע המפורט בהמשך מתייחס לסיוע שניתן מטעם המינהל לסטודנטים עולים.
 • למידע על הסיוע הניתן ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה, ראו באתר המועצה להשכלה גבוהה.

סיוע לעולים מאתיופיה מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה

 • הסיוע הניתן לסטודנטים עולים מאתיופיה, שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד, כולל:
  • מימון שכר לימוד.
  • מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
  • שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית, באמצעות מוסדות הלימוד.
  • ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
  • פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
  • שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
  • ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.
 • בנוסף, ניתנות מלגות קיום בסך 600 ₪ לחודש, עד 9 חודשי לימודים בכל שנה (מותנה בתוכנית לימודים בהיקף של לפחות 50% שנתי או סמסטריאלי, ובאוניברסיטה הפתוחה לפחות שני קורסים בהיקף של לפחות 12 נקודות זכות בסמסטר. לא כולל לימודי תואר שני, הסבה או תעודה לאחר תואר).

מי זכאי?

 • צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה, שעלו לארץ מאתיופיה ומתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מהיום שקיבלו מעמד עולה (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 • סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ללא תעודת בגרות יהיו זכאים לסיוע לאחר שיסיימו בהצלחה 3 קורסים אקדמיים, בהיקף של 18 נקודות זכות.
 • טווח הגילאים לזכאות:
  • עד גיל 26, למכינת עולים עבור בעלי תעודת בגרות מוכרת מאתיופיה המאפשרת המשך לימודים גבוהים.
  • עד גיל 28, לתואר ראשון או הנדסאים, או לימודי תעודה. עד גיל 30 למסיימי מכינת עולים או קדמ"א ב'.
  • עד גיל 40, ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון.
 • תנאים נוספים:
  • הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקבילים או זהים לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
  • על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
  • לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
  • על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
  • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
  • סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.
  • במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

תהליך מימוש הזכות

פתיחת תיק

 • כדי להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
 • לשם כך יש לפנות לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה ולקבל סיסמה.
 • לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק באתר מינהל הסטודנטים.
 • באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 • יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
 • להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו בהנחיות המינהל לסטודנטים עולים.

הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה

 • לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה במועדים הבאים, בכל שנה:
  • לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-1 בנובמבר
  • לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 ביוני
  • לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-1 באוגוסט
 • בהגעה לנקודת השירות, יש להציג את מסמכי המקור הבאים:
  • תעודת עולה /תעודת זהות
  • מסמכי השכלה מקוריים נאמנים למקור:
   • תעודת בגרות/סיום תיכון
   • תעודת סיום תואר/דיפלומה כולל גיליון ציונים
   • כל מסמך רלוונטי אחר המעיד על השכלה
  • תעודת סיום מכינה (אם יש)
  • מכתב קבלה למוסד לימודים בארץ
  • אישור לגבי שירות צבאי או לאומי: אישור דחיית שירות / תעודת שחרור מצה"ל / אישור שירות לאומי / תעודת פטור
 • סטודנטים המתחילים לימודים באוניברסיטאות יציגו:
  • קבלה על מקדמות ששולמו לאוניברסיטה
  • אימות חשבון בנק (מכתב מהבנק או צ'ק מבוטל)
  • הוראת קבע חתומה על-ידי הבנק

חידוש הבקשה למימון שכר לימוד

 • בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.

רצף הלימודים

 • סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
 • מותרת הפסקה של עד שנה אקדמית אחת במהלך הלימודים (רצוי לעדכן את המינהל).
 • בין סיום תואר ראשון (ללא גרירה), לבין תחילת לימודים לתואר השני, מותרת הפסקה של עד 5 שנים.
 • תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראת שעה מספר 385- סיוע מנהל הסטודנטים ליוצאי אתיופיה ילידי ישראל או שעברו מעל 15 שנים ממועד עלייתם- הנדסאים וממשיכים בלבד
 • הוראת שעה מספר 386- סיוע מינהל הסטודנטים לסטודנטים עולים מאתיופיה
 • החלטת הממשלה מס' 4175 מיום 05.10.2018- העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה