(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(15 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים למימון שכר הלימוד, מלגות קיום וסיוע נוסף מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה
+
| מידע = סטודנטים עולים מאתיופיה זכאים לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים (מימון שכר לימוד, מלגות קיום ועוד)
| חשוב =  
+
| מידע2 = סטודנטים יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה זכאים לסיוע מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships אתר משרד העלייה והקליטה]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships אתר משרד העלייה והקליטה] וב[https://che.org.il/מלגות-יוצאי-אתיופיה/ אתר המועצה להשכלה גבוהה]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 15: שורה 15:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[יוצאי אתיופיה]]
 
| [[יוצאי אתיופיה]]
 +
|[[סטודנטים עולים]]
 
| [[סטודנטים]]
 
| [[סטודנטים]]
 
|[[מימון שכר לימוד לסטודנטים עולים]]
 
|[[מימון שכר לימוד לסטודנטים עולים]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים, בהתאם לתנאים, לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה.
+
החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020), הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה נחלק בין שני גופים:
* במסגרת הסיוע ניתנים לסטודנטים:
+
# המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה מסייע לסטודנטים עולים מאתיופיה שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 +
# המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומשרד החינוך מסייעים, במסלולי הלימוד שתחת אחריותם, ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה.
 +
* עם זאת, בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) המינהל לסטודנטים עולים ימשיך לסייע למי שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה והחלו ללמוד בסיוע המינהל לפני שנת הלימודים תש"פ במסלולי לימוד שאינם באחריות המל"ג ומשרד החינוך, או לומדים במסלולי הנדסאים.
 +
* המידע המפורט בהמשך מתייחס לסיוע שניתן מטעם המינהל לסטודנטים עולים.
 +
* '''למידע על הסיוע הניתן ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה, ראו ב[https://che.org.il/מלגות-יוצאי-אתיופיה/ אתר המועצה להשכלה גבוהה].'''
 +
== סיוע לעולים מאתיופיה מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה ==
 +
* הסיוע הניתן לסטודנטים עולים מאתיופיה, שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד, כולל:
 
** מימון שכר לימוד.
 
** מימון שכר לימוד.
 
** מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
 
** מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
** שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית - באמצעות מוסדות הלימוד.
+
** שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית, באמצעות מוסדות הלימוד.
 
** ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
 
** ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
 
** פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
 
** פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
 
** שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
 
** שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
 
** ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.  
 
** ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.  
* בנוסף, ניתנות מלגות קיום בסך 600 ש"ח לחודש, עד 9 חודשי לימודים בכל שנה (מותנה בתכנית לימודים בהיקף של לפחות 50% שנתי או סמסטריאלי, ולא כולל לימודי תואר שני, הסבה או תעודה לאחר תואר).
+
* בנוסף, ניתנות מלגות קיום בסך 600 לחודש, עד 9 חודשי לימודים בכל שנה (מותנה בתוכנית לימודים בהיקף של לפחות 50% שנתי או סמסטריאלי, ובאוניברסיטה הפתוחה לפחות שני קורסים בהיקף של לפחות 12 נקודות זכות בסמסטר. לא כולל לימודי תואר שני, הסבה או תעודה לאחר תואר).
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה שהם יוצאי אתיופיה:
+
* צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה, שעלו לארץ מאתיופיה ומתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מהיום שקיבלו מעמד עולה (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
** מי שנולדו באתיופיה ועלו לארץ לאחר 01.01.1980
+
* סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ללא תעודת בגרות יהיו זכאים לסיוע לאחר שיסיימו בהצלחה 3 קורסים אקדמיים, בהיקף של 18 נקודות זכות.
** מי שנולדו בארץ ושני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 01.01.1980
 
 
* טווח הגילאים לזכאות:
 
* טווח הגילאים לזכאות:
** ללימודי תואר ראשון או לימודי תעודה - עד גיל 28.
+
** עד גיל 26, למכינת עולים עבור בעלי תעודת בגרות מוכרת מאתיופיה המאפשרת המשך לימודים גבוהים.
** ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון - עד גיל 40.
+
**  עד גיל 28, לתואר ראשון או הנדסאים, או לימודי תעודה. עד גיל 30 למסיימי מכינת עולים או קדמ"א ב'.
 
+
** עד גיל 40, ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון.
== תנאים נוספים ==
+
* תנאים נוספים:
* הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקביל/ה או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
+
** הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקבילים או זהים לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
* על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
+
** על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
* לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
+
** לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
* על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
+
** על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
* סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
+
** סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
* סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.  
+
** סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.  
* במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).
+
** במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).
 
+
* למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships אתר משרד העלייה והקליטה].
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
=== פתיחת תיק ===
 
=== פתיחת תיק ===
* על-מנת להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
+
* כדי להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
* לשם כך יש לפנות לאחת מ[http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx נקודות השירות של משרד העלייה והקליטה] ולקבל סיסמה.
+
* לשם כך יש לפנות לאחת מ[https://www.gov.il/BlobFolder/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%202021.pdf נקודות השירות של משרד העלייה והקליטה] ולקבל סיסמה.
* לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק באופן מקוון באמצעות [http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Pages/rishumMinhalStudentim.aspx אתר האינטרנט של מינהל הסטודנטים].
+
* לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק ב[https://www.gov.il/he/departments/topics/student_authority אתר מינהל הסטודנטים].
 
* באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 
* באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 
* יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
 
* יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
* להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו ב[http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Documents/NewStudentRegistration.pdf#page=3 הנחיות לפתיחת תיק ממוחשב] באתר המינהל לסטודנטים עולים.
+
* להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו ב[https://www.gov.il/BlobFolder/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%202021.pdf הנחיות המינהל לסטודנטים עולים].
 +
 
 
=== הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה ===
 
=== הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה ===
 
* לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מ[http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx נקודות השירות של משרד העלייה והקליטה] במועדים הבאים, בכל שנה:
 
* לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מ[http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints/Pages/default.aspx נקודות השירות של משרד העלייה והקליטה] במועדים הבאים, בכל שנה:
שורה 75: שורה 82:
 
=== חידוש הבקשה למימון שכר לימוד ===
 
=== חידוש הבקשה למימון שכר לימוד ===
 
* בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.
 
* בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.
 
+
* ניתן להגיש את הבקשה [https://www.gov.il/he/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students באופן מקוון].
 
== רצף הלימודים ==
 
== רצף הלימודים ==
 
* סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
 
* סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
שורה 82: שורה 89:
 
* תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.
 
* תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.
  
== חקיקה ונהלים ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Procedures/Documents/8141StudentsOlim/TemporaryOrder12/8141_170.pdf הוראת שעה מספר 170] - סיוע מינהל הסטודנטים ליוצאי אתיופיה
+
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures_draft_6/he/385.pdf הוראת שעה מספר 385]- סיוע מנהל הסטודנטים ליוצאי אתיופיה ילידי ישראל או שעברו מעל 15 שנים ממועד עלייתם- הנדסאים וממשיכים בלבד
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures_draft_6/he/386.pdf הוראת שעה מספר 386]- סיוע מינהל הסטודנטים לסטודנטים עולים מאתיופיה
 +
* [https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4175_2018 החלטת הממשלה מס' 4175 מיום 05.10.2018]- העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
   
 
   
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:יוצאי אתיופיה]]
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = יוצאי אתיופיה
 +
}}
 +
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:סטודנטים]]
 
[[קטגוריה:סטודנטים]]
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:צעירים]]
[[קטגוריה:סיוע כלכלי]]
+
[[קטגוריה:חינוך]]

גרסה אחרונה מ־11:06, 13 ביולי 2022

הקדמה:

סטודנטים עולים מאתיופיה זכאים לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים (מימון שכר לימוד, מלגות קיום ועוד)
סטודנטים יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה זכאים לסיוע מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך


החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020), הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה נחלק בין שני גופים:

 1. המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה מסייע לסטודנטים עולים מאתיופיה שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 2. המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומשרד החינוך מסייעים, במסלולי הלימוד שתחת אחריותם, ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה.
 • עם זאת, בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) המינהל לסטודנטים עולים ימשיך לסייע למי שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה והחלו ללמוד בסיוע המינהל לפני שנת הלימודים תש"פ במסלולי לימוד שאינם באחריות המל"ג ומשרד החינוך, או לומדים במסלולי הנדסאים.
 • המידע המפורט בהמשך מתייחס לסיוע שניתן מטעם המינהל לסטודנטים עולים.
 • למידע על הסיוע הניתן ליוצאי אתיופיה שנולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה, ראו באתר המועצה להשכלה גבוהה.

סיוע לעולים מאתיופיה מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה

 • הסיוע הניתן לסטודנטים עולים מאתיופיה, שמתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מיום קבלת המעמד, כולל:
  • מימון שכר לימוד.
  • מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
  • שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית, באמצעות מוסדות הלימוד.
  • ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
  • פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
  • שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
  • ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.
 • בנוסף, ניתנות מלגות קיום בסך 600 ₪ לחודש, עד 9 חודשי לימודים בכל שנה (מותנה בתוכנית לימודים בהיקף של לפחות 50% שנתי או סמסטריאלי, ובאוניברסיטה הפתוחה לפחות שני קורסים בהיקף של לפחות 12 נקודות זכות בסמסטר. לא כולל לימודי תואר שני, הסבה או תעודה לאחר תואר).

מי זכאי?

 • צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה, שעלו לארץ מאתיופיה ומתחילים את לימודיהם תוך 15 שנים מהיום שקיבלו מעמד עולה (לא כולל שנות שירות לאומי או צבאי).
 • סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ללא תעודת בגרות יהיו זכאים לסיוע לאחר שיסיימו בהצלחה 3 קורסים אקדמיים, בהיקף של 18 נקודות זכות.
 • טווח הגילאים לזכאות:
  • עד גיל 26, למכינת עולים עבור בעלי תעודת בגרות מוכרת מאתיופיה המאפשרת המשך לימודים גבוהים.
  • עד גיל 28, לתואר ראשון או הנדסאים, או לימודי תעודה. עד גיל 30 למסיימי מכינת עולים או קדמ"א ב'.
  • עד גיל 40, ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון.
 • תנאים נוספים:
  • הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקבילים או זהים לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
  • על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
  • לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
  • על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
  • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
  • סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.
  • במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

תהליך מימוש הזכות

פתיחת תיק

 • כדי להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
 • לשם כך יש לפנות לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה ולקבל סיסמה.
 • לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק באתר מינהל הסטודנטים.
 • באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 • יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
 • להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו בהנחיות המינהל לסטודנטים עולים.

הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה

 • לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה במועדים הבאים, בכל שנה:
  • לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-1 בנובמבר
  • לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 ביוני
  • לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-1 באוגוסט
 • בהגעה לנקודת השירות, יש להציג את מסמכי המקור הבאים:
  • תעודת עולה /תעודת זהות
  • מסמכי השכלה מקוריים נאמנים למקור:
   • תעודת בגרות/סיום תיכון
   • תעודת סיום תואר/דיפלומה כולל גיליון ציונים
   • כל מסמך רלוונטי אחר המעיד על השכלה
  • תעודת סיום מכינה (אם יש)
  • מכתב קבלה למוסד לימודים בארץ
  • אישור לגבי שירות צבאי או לאומי: אישור דחיית שירות / תעודת שחרור מצה"ל / אישור שירות לאומי / תעודת פטור
 • סטודנטים המתחילים לימודים באוניברסיטאות יציגו:
  • קבלה על מקדמות ששולמו לאוניברסיטה
  • אימות חשבון בנק (מכתב מהבנק או צ'ק מבוטל)
  • הוראת קבע חתומה על-ידי הבנק

חידוש הבקשה למימון שכר לימוד

 • בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.

רצף הלימודים

 • סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
 • מותרת הפסקה של עד שנה אקדמית אחת במהלך הלימודים (רצוי לעדכן את המינהל).
 • בין סיום תואר ראשון (ללא גרירה), לבין תחילת לימודים לתואר השני, מותרת הפסקה של עד 5 שנים.
 • תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראת שעה מספר 385- סיוע מנהל הסטודנטים ליוצאי אתיופיה ילידי ישראל או שעברו מעל 15 שנים ממועד עלייתם- הנדסאים וממשיכים בלבד
 • הוראת שעה מספר 386- סיוע מינהל הסטודנטים לסטודנטים עולים מאתיופיה
 • החלטת הממשלה מס' 4175 מיום 05.10.2018- העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה