הקדמה:

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים למימון שכר הלימוד, מילגות קיום וסיוע נוסף מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה
למידע נוסף, ראו באתר משרד העלייה והקליטה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים, בהתאם לתנאים, לסיוע מטעם המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה.

 • במסגרת הסיוע ניתנים לסטודנטים:
  • מימון שכר לימוד.
  • מלגות קיום.
  • מימון קורסי אנגלית במסגרת החובות לתואר.
  • שיעורי עזר, חונכות ותמיכה אקדמית - באמצעות מוסדות הלימוד.
  • ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע לימודים.
  • פעילויות חברה ותרבות, אירועים וסמינרים.
  • שירותי תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
  • ליווי אישי אקדמי חברתי על-ידי מדריכים חברתיים.

מי זכאי?

 • צעירים בעלי זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה שהם יוצאי אתיופיה:
  • מי שנולדו באתיופיה ועלו לארץ לאחר 01.01.1980
  • מי שנולדו בארץ ושני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 01.01.1980
 • טווח הגילאים לזכאות:
  • ללימודי תואר ראשון או לימודי תעודה - עד גיל 28.
  • ללימודי תואר שני או לימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון - עד גיל 40.

תנאים נוספים

 • הסטודנט אינו בעל תואר או תעודה מקביל/ה או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
 • על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים שאליו נרשם.
 • לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
 • על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה או סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו.
 • סטודנט המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.
 • במהלך שנת הלימודים השלישית קבלת המלגה מותנית בשירות חברתי קהילתי (שח"ק).

תהליך מימוש הזכות

פתיחת תיק

 • על-מנת להירשם לקבלת הסיוע, יש לפתוח תיק במינהל לסטודנטים עולים.
 • לשם כך יש לפנות לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה ולקבל סיסמה.
 • לאחר שמקבלים את הסיסמה, ניתן לפתוח את התיק באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של מינהל הסטודנטים.
 • באתר יש להקליד את שם המשתמש (מס' תעודת זהות) והסיסמה (באותיות קטנות וגדולות) ולמלא את השאלון - בעברית או באנגלית בלבד.
 • יש לסרוק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק. רצוי לסרוק בפורמט pdf, אם במסמך יש יותר מדף אחד, יש לסרוק אותם כקובץ אחד.
 • להסבר מפורט על אופן מילוי השאלון והמסמכים שיש לסרוק, ראו בהנחיות לפתיחת תיק ממוחשב באתר המינהל לסטודנטים עולים.

הגעה ללשכות של משרד העלייה והקליטה

 • לאחר פתיחת התיק הממוחשב יש להגיע לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה במועדים הבאים, בכל שנה:
  • לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-1 בנובמבר
  • לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 ביוני
  • לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-1 באוגוסט
 • בהגעה לנקודת השירות, יש להציג את מסמכי המקור הבאים:
  • תעודת עולה /תעודת זהות
  • מסמכי השכלה מקוריים נאמנים למקור:
   • תעודת בגרות/סיום תיכון
   • תעודת סיום תואר/דיפלומה כולל גיליון ציונים
   • כל מסמך רלוונטי אחר המעיד על השכלה
  • תעודת סיום מכינה (אם יש)
  • מכתב קבלה למוסד לימודים בארץ
  • אישור לגבי שירות צבאי או לאומי: אישור דחיית שירות / תעודת שחרור מצה"ל / אישור שירות לאומי / תעודת פטור
 • סטודנטים המתחילים לימודים באוניברסיטאות יציגו:
  • קבלה על מקדמות ששולמו לאוניברסיטה
  • אימות חשבון בנק (מכתב מהבנק או צ'ק מבוטל)
  • הוראת קבע חתומה על ידי הבנק

חידוש הבקשה למימון שכר לימוד

 • בכל תחילת שנת לימודים או סמסטר יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה או סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.

רצף הלימודים

 • סטודנט שקיבל מלגה נדרש ללמוד ברצף ולהתמקד בלימודיו, במוסד ובמסלול שבו הוא לומד.
 • מותרת הפסקה של עד שנה אקדמית אחת במהלך הלימודים (רצוי לעדכן את המינהל).
 • בין סיום תואר ראשון (ללא גרירה), לבין תחילת לימודים לתואר השני, מותרת הפסקה של עד 5 שנים.
 • תקופה של שירות צבאי או שירות לאומי אינה נחשבת בחישוב תקופת ההפסקה.

חקיקה ונהלים

תבנית:שירות/חדשות