תבנית:שירות/תחילת טור ימני

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים לקבלת מלגת סיוע בתשלום שכר הלימוד כמו גם מלגת קיום ממנהל הסטודנטים העולים.
זכאים לסיוע צעירים ילידי אתיופיה שעלו לישראל לאחר 1.1.1980, או צעירים ילידי הארץ אשר שני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 1.1.1980.
מלגת שכר הלימוד היא בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. מימון קורסי חובה באנגלית של עד 3,400 ש"ח. מלגת הקיום היא בגובה של עד 600 ש"ח.

תבנית:שירות/סיום הקדמה

תנאי זכאות לסיוע

  • יש להחזיק בתעודת בגרות מלאה, או תעודת סיוע מכינה או סיום מכינה טכנולוגית להנדסאים.
  • קבלה ללימודים במעמד מן המניין.
  • על סטודנט לתואר ראשון, לימודי הוראה או הנדסאים להתחיל את לימודיו עד גיל 28.
  • על סטודנט לתואר שני להתחיל את לימודיו עד גיל 40.
  • יש להתחיל בלימודים מן המניין לתואר ראשון בתוך שנה מסיום השירות הצבאי/השירות הלאומי, או בתוך שנה מסיום המכינה.
  • תואר שני יש להתחיל בתוך שלוש שנים מסיום לימודים בפועל לתואר הראשון (לא כולל תקופת הגשת עבודות).

הגבלות


אופן קבלת השירות

עלות השירות

חשוב לדעת

מקורות


תבנית:שירות/סיום טור ימני

תבנית:שירות/תחילת טור שמאלי

תבנית:שירות/ראו גם תבנית:שירות/חדשות תבנית:שירות/טפסים

תבנית:שירות/סיום טור שמאלי