תבנית:שירות/תחילת טור ימני

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים לקבלת מלגת סיוע בתשלום שכר הלימוד כמו גם מלגת קיום ממנהל הסטודנטים העולים.
זכאים לסיוע צעירים ילידי אתיופיה שעלו לישראל לאחר 01.01.1980, או צעירים ילידי הארץ אשר שני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 01.01.1980.
מלגת שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. מימון של עד 3,400 ש"ח לקורסי חובה באנגלית. מלגת קיום בגובה של עד 600 ש"ח.

תבנית:שירות/סיום הקדמה

תנאי זכאות לסיוע

  • יש להחזיק בתעודת בגרות מלאה, או תעודת סיוע מכינה או סיום מכינה טכנולוגית להנדסאים.
  • קבלה ללימודים במעמד מן המניין.
  • על סטודנט לתואר ראשון, לימודי הוראה או הנדסאים להתחיל את לימודיו עד גיל 28.
  • על סטודנט לתואר שני להתחיל את לימודיו עד גיל 40.
  • יש להתחיל בלימודים מן המניין לתואר ראשון בתוך שנה מסיום השירות הצבאי/השירות הלאומי, או בתוך שנה מסיום המכינה.
  • תואר שני יש להתחיל בתוך שלוש שנים מסיום לימודים בפועל לתואר הראשון (לא כולל תקופת הגשת עבודות).
  • סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול לא-אקדמי וקיבל תעודת הסמכה בתחומי ההוראה, הסיעוד או ההנדסאים יוכל לקבל סיוע בהיקף של עד שנתיים להשלמת תואר אקדמי בתחום בו הוסמך.

הגבלות

  • מימון שכר הלימוד הוא על פי מספר שנות הלימוד התקניות במסלול. ניתן לקבל אישור לשנה נוספת של מימון שכר הלימוד בתנאי שהסטודנט לומד ברצף שנה אחר שנה, ללא הפסקת לימודים.
  • לא תמומן שנת לימודים חוזרת במקרה של שינוי חוג או כישלון בלימודים. עם זאת, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לדיון בוועדת שמ"ל - וועדה לשינוי מסלול לימודים.
  • מלגת שכר הלימוד הינה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. במוסדות בהם שכר הלימוד גבוה יותר, יצטרך התלמיד להשלים את יתרת שכר הלימוד.


אופן קבלת השירות

עלות השירות

חשוב לדעת

מקורות


תבנית:שירות/סיום טור ימני

תבנית:שירות/תחילת טור שמאלי

תבנית:שירות/ראו גם תבנית:שירות/חדשות תבנית:שירות/טפסים

תבנית:שירות/סיום טור שמאלי