הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל בשכר דירה לזכאים הממתינים לדיור ציבורי
הסיוע ניתן כיום לשוכרי דירות מבלי שיוותרו על זכאותם לדיור הציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • לנוכח מחסור בדירות בשיכון הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאי הדיור הציבורי שכר דירה מוגדל למשך כל תקופת המתנתם לדיור הציבורי.
  • בעקבות החלטת הממשלה מס' 4433 מיום 18.03.2012, הוגדל הסיוע בשכר הדירה לזכאים.
  • משפחות הממתינות לדיור ציבורי יקבלו סיוע חודשי עד לסך של 3,000 ש"ח מבלי שיאלצו לוותר על זכאותן כבעבר.

מי זכאי?

היקף הסיוע

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 1,644 ש"ח על פי זכאות אישית + 600 ש"ח
זוג ללא ילדים 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
משפחה עם עד 3 ילדים (כולל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)) 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
משפחה עם 4 ילדים ומעלה (כולל משפחות חד הוריות) 3,900 ש"ח 2,400 ש"ח

היקף הסיוע לרתוקים לכיסאות גלגלים לזכאי דירות נ"ר

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א

לזכאי דירות נכסי רכישה (נ"ר)

סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
זוג ללא ילדים 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
משפחות עם ילדים (כולל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)) 3,900 ש"ח 2,400 ש"ח

חשוב לדעת

  • קבלת סיוע מוגדל בשכר דירה אינה פוגעת בזכאות לדירה בדיור הציבורי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים