הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל בשכר דירה לזכאים הממתינים לדיור ציבורי
הסיוע ניתן כיום לשוכרי דירות מבלי שיוותרו על זכאותם לדיור הציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • לנוכח מחסור בדירות בשיכון הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאי הדיור הציבורי שכר דירה מוגדל למשך כל תקופת המתנתם לדיור הציבורי.
  • בעקבות החלטת הממשלה מס' 4433 מיום 18.03.2012, הוגדל הסיוע בשכר הדירה לזכאים.
  • משפחות הממתינות לדיור ציבורי יקבלו סיוע חודשי עד לסך של 3,000 ש"ח מבלי שיאלצו לוותר על זכאותן כבעבר.

מי זכאי?

היקף הסיוע

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 1,044 ש"ח ללא הגדלה בסיוע - על פי זכאות אישית
זוג ללא ילדים 2,500 ש"ח 1,250 ש"ח
משפחה עם עד שלושה ילדים (כולל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)) 2,500 ש"ח 1,250 ש"ח
משפחה עם ארבעה ילדים ומעלה (כולל משפחות חד הוריות) 3,000 ש"ח 1,500 ש"ח

היקף הסיוע לרתוקים לכיסאות גלגלים

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א

לזכאי דירות נכסי רכישה (נ"ר)

סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 2,500 ש"ח 1,250 ש"ח
זוג ללא ילדים 3,000 ש"ח 1,500 ש"ח
משפחות עם ילדים (כולל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)) 3,000 ש"ח 1,500 ש"ח

חשוב לדעת

  • קבלת סיוע מוגדל בשכר דירה אינה פוגעת בזכאות לדירה בדיור הציבורי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים