הקדמה:

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בנושאים אזרחיים שונים, ביניהם ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי
הסיוע המשפטי בנושאי הביטוח הלאומי מוענק ללא תשלום וללא תלות במבחן הכנסות
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

האגף לסיוע משפטי מעניק לאוכלוסיות הזכאיות סיוע משפטי בנושאים אזרחיים הכוללים, בין היתר, תביעות וערעורים נגד המוסד לביטוח לאומי.

  • סיוע זה כולל ייעוץ משפטי, ובעיקר ייצוג בפני בית הדין לעבודה (בלבד), בהליכים שבהם המוסד לביטוח לאומי הוא אחד הצדדים.
  • הסיוע אינו כולל ייצוג בפני ועדות רפואיות לעררים, שאינן בית דין לעבודה ואינן ערכאות שיפוטית.

מי זכאי?

  • כל תושב ישראל המעוניין לקבל סיוע משפטי בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בפני בית הדין לעבודה.
  • הסיוע ניתן ללא תלות בגובה הכנסותיו של המבקש. המבחן היחידי לקבלת הסיוע הוא קיומה של עילה משפטית להגיש ערעור על ההחלטה.

תהליך מימוש הזכות

הנושאים שניתן בהם הסיוע המשפטי

חשוב לדעת

  • הסיוע המשפטי בערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי אינו כרוך בתשלום כלשהו עבור השירות שניתן, או עבור אגרת השתתפות.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים