הקדמה:

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומי המשפט האזרחי (בתחום המשפט הפלילי ניתן סיוע לחשודים, עצורים, או נאשמים על-ידי הסניגוריה הציבורית)
הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום לזכאים על פי הכנסותיהם, למעט תשלום אגרה
מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם מארגונים שונים
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למתקשים להתמודד עם המערכת המשפטית, אשר זכאים לכך בהתאם להוראות הדין.

 • השירות ניתן במספר שפות, כולל ערבית, רוסית ואמהרית.
 • הסיוע ניתן ללא תשלום (למעט תשלום אגרת השתתפות), בהתאם להכנסות. התקנות קובעות מספר מקרים שבהם ניתן פטור מתשלום אגרה.
 • במקרים המפורטים בהמשך, מוענק הסיוע ללא קשר לרמת הכנסה, אם כי נבחן הסיכוי המשפטי להגשת הערעור.
 • משפחות נפגעי עבירות המתה זכאיות לקבל סיוע משפטי גם בנושאים פליליים.

תחומי הסיוע

מי זכאי?

 • ככלל, הזכאות לקבלת סיוע משפטי מותנית בשלושה תנאים מצטברים:
  1. הסיוע המשפטי נדרש בנושא אחד או בכמה מהנושאים שבהם אפשר לקבל סיוע משפטי.
  2. מבקש הסיוע זכאי לקבלו מבחינה כלכלית - מבחן זכאות כלכלית.
  3. יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה.

מבחן הזכאות הכלכלית

 • מבחן הזכאות הכלכלית נחלק לשני מבחני משנה:
  • מבחן הכנסה -
   • יחיד או משפחה שבה עד שלוש נפשות שגובה הכנסתם (ברוטו) הוא עד 67% מהשכר הממוצע במשק.
   • לכל נפש נוספת (מעל לשלוש) יש תוספת של 6%.
   • בענייני מעמד אישי לא נבדקת הכנסת בן/בת זוג.
   • במקרה של מבקש סיוע משפטי המשלם מזונות, לא ינוכו מחישוב ההכנסה דמי המזונות אותם הוא משלם. במידה שיוכיח כי הוא משלם מזונות הוא יוכל להחשיב את מקבלי המזונות כנפשות נוספות לצורך חישוב הזכאות לסיוע.
  • מבחן הרכוש -
   • שווי הרכוש הניתן למימוש (חסכונות, רכב וכד') או הרכוש שמאפשר לקבל הלוואה, של מבקש הסיוע אינו עולה על פי שלוש מהשכר הממוצע במשק.
   • מבחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או רכוש של בן/בת הזוג.

פטורים ממבחן הזכאות הכלכלית

חריגים במבחן הזכאות הכלכלית

 • בענייני משפחה תילקח בחשבון רק הכנסת המבקש עצמו, ולא הכנסת בני משפחתו האחרים המתגוררים עמו.
 • בתביעות של קטינים יילקחו בחשבון רק הכנסות הקטינים עצמם (אם ישנן), ולא הכנסות ההורה התובע בשמם.

נושאים בהם ניתן סיוע משפטי

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם מארגונים שונים.
 • הסיוע ניתן בתחומים אזרחיים בלבד. בהליכים פליליים ניתן סיוע לחשודים, עצורים, או נאשמים על-ידי הסניגוריה הציבורית.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי: 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים