הקדמה:

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומים אזרחיים שונים, ביניהם דיני משפחה וענייני המעמד האישי
הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום (למעט תשלום אגרה), לזכאים על פי הכנסותיהם בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף על הסיוע, ראו באתר משרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

האגף לסיוע משפטי מעניק לאוכלוסיות הזכאיות סיוע משפטי בתחומים אזרחיים הכוללים, בין היתר, ענייני משפחה ומעמד אישי, כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה.

 • הסיוע המשפטי כולל שירותים כגון:
  • ייעוץ משפטי
  • ייצוג משפטי בהליכים רלוונטיים
  • עריכת הסכמי שלום בית/גירושין ואישורם בבית המשפט
  • עריכת צוואות ורישומן אצל הרשם לענייני ירושה

מי זכאי?

 • הסיוע המשפטי ניתן לזכאים על פי הכנסותיהם, בהתאם לתנאי הזכאות, כאשר נלקחת בחשבון רק הכנסת המבקש עצמו ולא הכנסות בני משפחתו המתגוררים עמו.
דוגמה
אדם שנישא בשנית נתבע על-ידי גרושתו למזונות ילדים- הכנסותיה של אשתו הנוכחית לא תילקחנה בחשבון בחישוב זכאותו הכלכלית לקבלת סיוע משפטי.

תהליך מימוש הזכות

נושאים שניתן בהם סיוע

 • הסיוע המשפטי בענייני משפחה ומעמד אישי ניתן, בין השאר, בנושאים הבאים:

חשוב לדעת

 • מי שהגישו בקשה לסיוע מהאגף לסיוע משפטי ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי מגורמים נוספים, בהתאם למפורט בפורטל סיוע משפטי חינם.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים