(שירות סוציאלי במרפאות קופות החולים בקהילה)
(שירות סוציאלי במרפאות קופות החולים בקהילה)
שורה 42: שורה 42:
 
* מבוטחי קופות החולים ובני משפחתם המעוניינים לקבל סיוע של עובד/ת סוציאלי/ת יכולים לפנות למשרדי המרפאה שהם שייכים אליה.
 
* מבוטחי קופות החולים ובני משפחתם המעוניינים לקבל סיוע של עובד/ת סוציאלי/ת יכולים לפנות למשרדי המרפאה שהם שייכים אליה.
 
* למידע נוסף, ראו באתרי קופות החולים:
 
* למידע נוסף, ראו באתרי קופות החולים:
** [https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.1095762722690552&templateName=menu.txt&idorItemId=topMenu&templateKey=1492947125269&menuBarView=menu&menuBarSubjectParam=1030451639411&menuBarStartMenuParam=subSubject&menuBarOpenCategoryParam=&mainView=article&mainId=&mainSubjectParam=1030451639411&queryName=social.start&queryType=start&formView=queryLink&formQParam=15&q=15&topMenu=medicalServices חיפוש עובד סוציאלי באתר מאוחדת]
+
** [https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=menuBar&templateName=menu.txt&templateKey=1492948936247&menuBarview=menu&mainView=article&menuBaropencategoryParam=&menuBarstartMenuParam=subSubject&menuBaropenCategorymParam=&menuBarsubjectParam=1030451639411&menuBarstartmenuParam=subSubject&mainId=1244974578656 מידע על השירות הסוציאלי] ו[https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.1095762722690552&templateName=menu.txt&idorItemId=topMenu&templateKey=1492947125269&menuBarView=menu&menuBarSubjectParam=1030451639411&menuBarStartMenuParam=subSubject&menuBarOpenCategoryParam=&mainView=article&mainId=&mainSubjectParam=1030451639411&queryName=social.start&queryType=start&formView=queryLink&formQParam=15&q=15&topMenu=medicalServices חיפוש עובד סוציאלי] באתר מאוחדת
 
** [http://www.maccabi4u.co.il/20227-HE/Maccabi.aspx שירותי הרווחה במכבי]  
 
** [http://www.maccabi4u.co.il/20227-HE/Maccabi.aspx שירותי הרווחה במכבי]  
 
** [http://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/SocialWorkersSearch/articlegalleryitem,647/ שירותי עבודה סוציאלית בלאומית שירותי בריאות]
 
** [http://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/SocialWorkersSearch/articlegalleryitem,647/ שירותי עבודה סוציאלית בלאומית שירותי בריאות]

גרסה מ־15:06, 23 באפריל 2017

הקדמה:

במוסדות השונים של מערכת הבריאות, באשפוז ובקהילה, ניתנים על-ידי עובדים סוציאליים שירותי רווחה, ייעוץ ותמיכה לחולים ולבני משפחתם
למידע נוסף, ראו עבודה סוציאלית רפואית באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מוסדות הבריאות הציבוריים והפרטיים (בתי חולים, מרפאות, מכונים ומרכזים רפואיים), מציעים לחולים ולבני משפחתם שירותי רווחה, ייעוץ ותמיכה.

 • הסיוע, הניתן על-ידי עובדים סוציאליים רפואיים, כולל:
  • סיוע בהתמודדות רגשית, תפקודית ומשפחתית עם מצבי חולי, נכות או טראומה.
  • סיוע בהתמודדות עם אובדן פתאומי.
  • סיוע בהתארגנות של חולה מאושפז ומשפחתו לקראת שחרור החולה מבית החולים.
  • גיוס משאבים ומערכות תמיכה משירותי הבריאות והרווחה.
  • סיוע במיצוי של זכויות כלכליות וסוציאליות.
  • ריכוז הטיפול בנפגעי אלימות במשפחה.
  • התערבויות על פי חוק (בנושאים כגון הפסקת הריון, מינוי אפוטרופוס, פגיעה בחסרי ישע).
  • טיפול תומך (פליאטיבי) בחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא.
  • התערבויות לקידום בריאות.

מי זכאי?

שירות סוציאלי במרפאות קופות החולים בקהילה


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים