הקדמה:

ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר מחויבות לספק למנויים שירות של סינון אתרים ותכנים פוגעניים
הספקיות והחברות מחויבות ליידע את המנויים בדבר קיומם של תכנים ואתרים פוגעניים ברשת וכן בדבר זכותם לקבל את השירות
יש לפנות ישירות לספקית האינטרנט וחברת הסלולר לצורך קבלת השירות
שירות הסינון הבסיסי, אותו חובה לספק למנויים, ניתן ללא תשלום
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חוק התקשורת קובע, כי על כל ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר, לספק לכל מנוי שיבקש זאת, שירות של סינון תכנים פוגעניים ואתרים פוגענים.

 • שירות הסינון מונע גישה לאתרי אינטרנט פוגעניים ולתכנים פוגעניים כגון: פורנוגרפיה, הימורים, הסתה גזענית או לאומנית ומשחקים הכוללים אלימות.
 • ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר מחוייבות ליידע את המנויים בדבר קיומם של תכנים פוגעניים ואתרים פוגעניים ברשת האינטרנט, הסכנות ואפשרויות ההגנה, כולל האפשרות לקבל, ללא תשלום, שירות סינון בסיסי ויעיל.

מי זכאי?

 • כל מנוי של ספקית אינטרנט וחברת סלולר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות ישירות לספקית האינטרנט וחברת הסלולר ולבקש כי יותקן שירות הסינון במנוי.

חשוב לדעת

 • חובת ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר היא לספק, ללא תשלום, שירות סינון יעיל ובסיסי. שירותי סינון מתקדמים ו/או נוספים עשויים להיות כרוכים בתשלום.
 • ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר יידעו את המנויים באשר לשירות ומטרתו, בדרכים הבאות:
  • עלון מודפס שיישלח למנוי בדואר לאחר ההתקשרות הראשונית, במועד חידוש המנוי ולפחות אחת לשנה במהלך תקופת המינוי.
  • פרסום באתר האינטרנט של ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר.
  • ציון המידע בהסכם שנחתם עם המנוי.
  • המידע יימסר למנוי באמצעות נציג שירות לקוחות של ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים