הלא - נסיון (שיחה | תרומות)
הלא - נסיון (שיחה | תרומות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = ועדת שיקום מוסמכת להרכיב תוכנית שיקום בכל אחד מהתחומים הבאים:
 
| מידע = ועדת שיקום מוסמכת להרכיב תוכנית שיקום בכל אחד מהתחומים הבאים:
 +
תחום התעסוקה, תחום הדיור, תחום השלמת השכלה, תחום החברה והפנאי, סומכות וחונכות, תחום טיפול השיניים, מינוי מתאם טיפול, הגשת בקשה לקרן שיקום, שיקום מקצועי דרך הביטוח הלאומי.
  
| איסור = דוגמה: אסור לעשות
 
| חשוב  = דוגמה: חשוב לדעת
 
| פיצוי = דוגמה: מגיעים לכם X שקלים
 
| שאלה = דוגמה: שאלה
 
| ממשל = קישור לגורם ממשל אחראי
 
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  

גרסה מ־14:21, 30 ביוני 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

ועדת שיקום מוסמכת להרכיב תוכנית שיקום בכל אחד מהתחומים הבאים: תחום התעסוקה, תחום הדיור, תחום השלמת השכלה, תחום החברה והפנאי, סומכות וחונכות, תחום טיפול השיניים, מינוי מתאם טיפול, הגשת בקשה לקרן שיקום, שיקום מקצועי דרך הביטוח הלאומי.

השיקום הוא הפן השני של הטיפול הרפואי ונועד לאפשר לחולי הנפש מסגרת קהילתית תומכת ופרודוקטיבית. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

נכה נפש ששעור נכותו עולה על 40%.

תהליך מימוש הזכות

ההליך לקביעתה של תוכנית שיקום

פניה למטפל ושליחת טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית.

על המטופל לפנות לגורם מטפל (מרפאה לבריאות הנפש, לשכות ושירותים חברתים, עמותות המטפלות בנכי נפש, וכן גורמים פרטיים כגון: רופא, עובד סוציאלי או פסיכולוגי) ולהודיע לו כי הוא מעוניין למלא טפסים עבור תוכנית שיקום.

את טפסי ההפניה יש למלא ולשלוח למשרד הבריאות ללשכת הפסיכיאטר המחוזי באזור המגורים.

להפניה יש לצרף חוות דעת מקצועית של פסיכיאטר המעידה כי מבקש השיקום זקוק עקב נכותו לשירותי שיקום.

הדיון בועדת השיקום האזורית:

המטופל יוזמן לדיון בפני ועדת שיקום אזורית המורכבת משלושה אנשי מקצוע והחלטותיה מתקבלות ברוב דעות.

ועדת השיקום האזורית תבחן את זכאותו של נכה נפש שפנה אליה. מצאה ועדת שיקום אזורית שנכה נפש זכאי לתכנית שיקום, תקבע לו תכנית שיקום, שתורכב משירותים הכלולים בסל השיקום ובהיקף שקבעה. במקרה זה המטופל יקבל טופס, הנקרא טופס 11 המאשר את זכאותו לסל שיקום.


מימוש סל השיקום עם האישור על סל השיקום שמקבל המטופל מהועדה (טופס 11), על המטופל להגיע לגורם מטפל או למתאם טיפול אם ישנו כזה, ולממש אותו.

למטופל יש את הזכות לבחור היכן לממש את הזכויות שניתנו לו על פי האישור. אם המטופל אינו מרוצה משירות מסוים, הוא רשאי לפנות לגורם המטפל ולבקש להחליפו.

ועדת שיקום אזורית רשאית, בכל עת, על פי בקשת נכה הנפש או מי מטעמו, או על פי המלצת עובד מקצועי, לשנות את תכנית השיקום שנקבעה לו.


הגשת ערר: ניתן לערער על החלטות וועדת הערר


מה כוללת תוכנית השיקום (סל שיקום):

ועדת שיקום מוסמכת להרכיב תוכנית שיקום בכל אחד מהתחומים הבאים: (יש לציין כי השירותים הניתנים במסגרת סל השיקום אין בהם כדי לפגוע בשירותים הניתנים במסגרות אחרות, אלא רק להוסיף עליהם)

 • תחום התעסוקה: התוכנית יכולה לכלול שיקום תעסוקתי: סיוע בהפניה ובמימון של שירותי אבחון והכשרה; הפניה למועדון תעסוקתי המשלב שירות טרום תעסוקתי, פעילות חברתית והקניית מיומנות חיים ותעסוקה;
  • הפניה למפעל מוגן ולתעסוקה נתמכת: אין בהעסקתו של נכה נפש במסגרת השיקום התעסוקתי (הממומן על ידי משרד הבריאות) משום יצירת קשר של עובד מעביד ולפיכך לא חלים על העובד במסגרת זו חוקי העבודה הרגילים. כמו כן התוכנית יכולה לכלול סיוע בשילוב בשוק העבודה כשכיר או כעצמאי.
 • תחום הדיור: התוכנית יכולה לכלול סיוע בהפניה ובמימון של שירותי ליווי, הכשרה והשגחה במסגרת מגורים עצמאית ומוגנת; סיוע בשכר דירה במסגרות אלו וסיוע ברכישת ציוד ראשוני למגורים.
 • תחום השלמת השכלה: התוכנית יכולה לכלול סיוע בהפניה ובמימון השלמת השכלה יסודית או תיכונית, אולפנים ללימוד עברית או ללימוד מחשבים.
 • תחום החברה והפנאי: התוכנית יכולה לכלול סיוע בהפניה ובמימון של מועדונים חברתיים במסגרות רגילות ומיוחדות לבילוי חברתי והקניית מיומנויות חברתיות בשעות הפנאי.
 • סומכות וחונכות: ניתן רק למי שאינו זכאי לשירותי דיור מכל סוג שהוא.
 • תחום טיפול השיניים: סיוע בהפניה ובמימון טיפול שיניים.
 • תחום תיאום טיפול: מינוי מתאם טיפול שיהיה אחראי ליישום ותיאום מתן כל השירותים הניתנים לנכה הנפש.
 • קרן שיקום: מי שזכאי לסל שיקום זכאי גם להגיש בקשה נפרדת לקרן שיקום בהליך נפרד. בקשה לקרן שיקום נעשית על ידי מילוי טפסים אצל הגורם המטפל להם מצורפות המלצות המטפל. קרן שיקום ניתנת אך רק למטופל אשר מצבו הכלכלי ירוד. וועדת קרן שיקום תקבע את זכאות הפונה לציוד המשמש לצרכים אישיים כגון: ציוד לבית, ריהוט, ביגוד, קורסים, כלי עבודה וכו'


שיקום מקצועי דרך הביטוח הלאומי

מהו שיקום מקצועי?

נכים זכאים בנוסף לגמלאות המוענקות להם על ידי המוסד לביטוח לאומי, גם לשיקום מקצועי, שמטרתו הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, על פי התאמה אישית ויכולת.

מי זכאי לשיקום מקצועי?

מי שרופא שהמוסד לביטוח לאומי הסמיכו לכך קבע לו נכות רפואית בשיעור של לפחות 20% , והוא עומד בתנאים הבאים:

 1. עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 2. הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו או כדי לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.
 3. הוא נמצא מתאים לדעת המוסד לביטוח לאומי לשיקום מקצועי.

בחירת מקצוע

פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ למבוטח בבחירת מקצוע חדש, שיש לו דרישה בשוק ושניתן ללמוד אותו בתוך פרק זמן קצר. חוץ ממקרים מיוחדים לא יימשכו הלימודים יותר משנה אחת.

בעל נכות רפואית חמורה במיוחד - אשר נמצא מתאים ללמוד במוסד להשכלה גבוהה ובחר בלימודי מקצוע, יהיה זכאי למימון (מלא או חלקי) של לימודים לתואר ראשון.


תשלומים

 • תשלום דמי שיקום: מקבל קצבת נכות מלאה מהמוסד לביטוח לאומי אינו זכאי לתשלום דמי שיקום.
 • מקבל קצבת נכות חלקית מהמוסד לביטוח לאומי: תושלם קצבתו עד סכום הקצבה המשולם לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי גודל משפחתו.
 • מי שאינו מקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי: יהיה זכאי בזמן ההכשרה לדמי שיקום בסכום הקצבה המשולם לבעלי דרגת נכות של 75% ומעלה, לפי גודל משפחתו.
דמי שיקום ישולמו בתנאי שהמבוטח לומד 20 שעות בשבוע.


תשלומים אחרים: בנוסף לדמי שיקום , ישלם המוסד לביטוח לאומי את הוצאות שכר הלימוד ועזרי הלימוד, וכן את הוצאות הנסיעה אל מקום מגורי המבוטח וממנו. במקרים מיוחדים יסייע המוסד לביטוח לאומי גם ברכישת מכשירי עבודה לשימוש המשתקם.

חשוב לדעת

במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ.

תקדימים משפטיים

 • רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות

ארגוני סיוע

 • אמותת אנוש

גורמי ממשל

 • רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות

הרחבות ופרסומים

 • רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר

מקורות

 • בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי