מ (החלפת טקסט – "שירות אזרחי( *)-?( *)לאומי" ב־"שירות לאומי - אזרחי")
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מתנדבי שירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד מטעם [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגון ההתנדבות המוכר]]
+
| מידע  = מתנדבי שירות לאומי - אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד מטעם [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]]
 
| איסור = לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
 
| איסור = לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
| איסור2= בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ו[[לימודים בזמן התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|לימודים]] בו זמנית  
+
| איסור2= בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ו[[לימודים בזמן התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|לימודים]] בו זמנית  
| חשוב  = בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות התנדבות]], יפוג תוקפו של אישור העבודה
+
| חשוב  = בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות התנדבות]], יפוג תוקפו של אישור העבודה
|חשוב 2=  [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|הארגון המוכר]] רשאי לבטל את אישור העבודה אם מצא כי העבודה פוגעת בתפקודה של המתנדב/ת בשירות  
+
|חשוב 2=  [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|הארגון המוכר]] רשאי לבטל את אישור העבודה אם מצא כי העבודה פוגעת בתפקודה של המתנדב/ת בשירות  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 18: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[שירות אזרחי - לאומי]]
+
| [[שירות לאומי - אזרחי]]
| [[תנאים וכללים בהתנדבות לשירות אזרחי - לאומי]]  
+
| [[תנאים וכללים בהתנדבות לשירות לאומי - אזרחי]]  
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
*מתנדבים בשירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
+
*מתנדבים בשירות לאומי - אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
 
* אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 
* אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
*בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או בין [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות שירות]] יפוג תוקף האישור.
+
*בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או בין [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות שירות]] יפוג תוקף האישור.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|מתנדבי השירות האזרחי - לאומי]] שמצבם הכלכלי מצדיק קבלת אישור עבודה.
+
* [[התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|מתנדבי השירות האזרחי - לאומי]] שמצבם הכלכלי מצדיק קבלת אישור עבודה.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב ל[[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגון ההתנדבות המוכר]], על גבי טופס בקשה לאישור עבודה, הכולל את הפרטים הבאים:  
+
* לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב ל[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]], על גבי טופס בקשה לאישור עבודה, הכולל את הפרטים הבאים:  
 
# פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 
# פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 
# מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה  
 
# מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה  
 
# הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה  
 
# הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה  
 
*[[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרת השירות]] צריכה לאשר על גבי טופס הבקשה את עבודת המתנדב/ת בהתאם לפרטים.
 
*[[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרת השירות]] צריכה לאשר על גבי טופס הבקשה את עבודת המתנדב/ת בהתאם לפרטים.
* יש לצרף לטופס אישור של עובד/ת סוציאלי/ת המועסק/ת ע"י [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגון ההתנדבות המוכר]] או שירותי הרווחה.
+
* יש לצרף לטופס אישור של עובד/ת סוציאלי/ת המועסק/ת ע"י [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] או שירותי הרווחה.
  
 
==תנאים למתן אישור עבודה ==
 
==תנאים למתן אישור עבודה ==
* [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגון ההתנדבות המוכר]] רשאי לאשר עבודה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
+
* [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] רשאי לאשר עבודה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 
# העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרת השירות]].  
 
# העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרת השירות]].  
 
# המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
 
# המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
שורה 44: שורה 44:
 
# העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
 
# העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
 
# העבודה אינה מתבצעת במקום השירות.
 
# העבודה אינה מתבצעת במקום השירות.
*אם היקף שעות העבודה שהמתנדב/ת מבקש/ת לאשרם עולה על ההיקף האמור לעיל, יבקש [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגון ההתנדבות המוכר]] את אישור [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], באמצעות בקשה חריגה בכתב, בצרוף כל המסמכים.
+
*אם היקף שעות העבודה שהמתנדב/ת מבקש/ת לאשרם עולה על ההיקף האמור לעיל, יבקש [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] את אישור [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], באמצעות בקשה חריגה בכתב, בצרוף כל המסמכים.
 
== ביטול אישור עבודה ==
 
== ביטול אישור עבודה ==
* אם [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגון ההתנדבות]] או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרת השירות המפעילה]] מוצאים כי העבודה פוגעת בתפקוד המתנדב/ת, רשאי ארגון ההתנדבות לבטל את אישור העבודה.
+
* אם [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגון ההתנדבות]] או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרת השירות המפעילה]] מוצאים כי העבודה פוגעת בתפקוד המתנדב/ת, רשאי ארגון ההתנדבות לבטל את אישור העבודה.
 
* מנכ"ל [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]] רשאי שלא להכיר בתקופת השירות האזרחי - לאומי שלוותה בעבודה, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצויינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
 
* מנכ"ל [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]] רשאי שלא להכיר בתקופת השירות האזרחי - לאומי שלוותה בעבודה, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצויינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
 
* אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 
* אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
* בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות התנדבות]], יפוג תוקף האישור.  
+
* בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות התנדבות]], יפוג תוקף האישור.  
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 
* לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
*לא ניתן לקבל אישור עבודה ו[[לימודים בזמן התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|אישור לימודים]] בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
+
*לא ניתן לקבל אישור עבודה ו[[לימודים בזמן התנדבות לשירות לאומי - אזרחי|אישור לימודים]] בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
  
 
==ארגוני התנדבות מוכרים==
 
==ארגוני התנדבות מוכרים==
{{הטמעת כותרת | שירות אזרחי - לאומי#ארגוני התנדבות מוכרים}}
+
{{הטמעת כותרת | שירות לאומי - אזרחי#ארגוני התנדבות מוכרים}}
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
{{הטמעת כותרת | שירות אזרחי - לאומי#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת | שירות לאומי - אזרחי#גורמי ממשל}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 80: שורה 80:
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:התנדבות]]
 
[[קטגוריה:התנדבות]]
[[קטגוריה:שירות אזרחי - לאומי]]
+
[[קטגוריה:שירות לאומי - אזרחי]]

גרסה מ־16:45, 8 ביוני 2015

הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי - אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד מטעם ארגון ההתנדבות המוכר
לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ולימודים בו זמנית
בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או מסגרות התנדבות, יפוג תוקפו של אישור העבודה
הארגון המוכר רשאי לבטל את אישור העבודה אם מצא כי העבודה פוגעת בתפקודה של המתנדב/ת בשירות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • מתנדבים בשירות לאומי - אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
 • אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 • בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או בין מסגרות שירות יפוג תוקף האישור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב לארגון ההתנדבות המוכר, על גבי טופס בקשה לאישור עבודה, הכולל את הפרטים הבאים:
 1. פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 2. מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה
 3. הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה

תנאים למתן אישור עבודה

 1. העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור מסגרת השירות.
 2. המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
 3. היקף שעות העבודה אינו עולה על 12 שעות שבועיות, למתנדב/ת בשנה הראשונה, או 20 שעות שבועיות למתנדב/ת בשנה השניה.
 4. העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
 5. העבודה אינה מתבצעת במקום השירות.

ביטול אישור עבודה

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 • לא ניתן לקבל אישור עבודה ואישור לימודים בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים



גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

מקורות