מ (החלפת טקסט – "\{\{(.*)סיום טור ימני\}\}" ב־"==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!--> {{$1סיום טור ימני}}")
מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(44 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מתנדבי שירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד
+
| מידע  = מתנדבי שירות לאומי-אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד מטעם [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]]
 
| איסור = לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
 
| איסור = לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
| חשוב  = בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות מפעילות]], יפוג תוקפו של אישור העבודה
+
| איסור2= בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ו[[לימודים בזמן התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|לימודים]] בו זמנית
 +
| חשוב  = בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או [[מסגרות השירות הלאומי-אזרחי|מסגרות התנדבות]], יפוג תוקפו של אישור העבודה
 +
|חשוב 2=  [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|הארגון המוכר]] רשאי לבטל את אישור העבודה אם מצא כי העבודה פוגעת בתפקודה של המתנדב/ת בשירות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
{{טפסים
* מתנדבים בשירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
+
| 1 = [[מדיה:טופס בקשה לעבודה.jpg|טופס בקשה לעבודה לדוגמא]]
* ארגון ההתנדבות רשאי לאשר עבודה בהיקף של עד 12 שעות שבועיות, אם אינן באות על חשבון שעות ההתנדבות.  
+
| 2 =
* בכדי לעבוד מעבר ל- 12 השעות שאושרו ע"י ארגון ההתנדבות, ניתן לקבל אישור ממנכ"ל [[מנהלת השירות האזרחי - לאומי|המנהלת]] בתנאים הבאים:
+
| 3 =
# העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|המסגרת המפעילה]].
+
}}
# המצב הכלכלי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה, על פי חוות דעת של עובד/ת סוציאלי/ת.
+
{{ראו גם
# המעסיק ינכה את מיסי הביטוח הלאומי ושאר הניכויים כדין.
+
| [[שירות לאומי-אזרחי]]
* אישור העבודה תקף ל- 6 חודשים, עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת של 6 חודשים בכל פעם.
+
| [[תנאים וכללים בהתנדבות לשירות לאומי-אזרחי]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
*מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
 +
* אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 +
*בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או בין [[מסגרות השירות הלאומי-אזרחי|מסגרות שירות]] יפוג תוקף האישור.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[התנדבות לשירות אזרחי - לאומי|מתנדבי השירות האזרחי - לאומי]] שמצבם הכלכלי מצדיק קבלת אישור עבודה, על פי חוות דעת של עובד/ת סוציאלי/ת.
+
* [[התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי]] שמצבם הכלכלי מצדיק קבלת אישור עבודה.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב לארגון ההתנדבות הכוללת:  
+
* לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב ל[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]], על גבי [[מדיה:טופס בקשה לעבודה.jpg|טופס בקשה לאישור עבודה]], הכולל את הפרטים הבאים:  
 
# פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 
# פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 
# מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה  
 
# מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה  
 
# הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה  
 
# הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה  
# אישור של עובד/ת סוציאלי/ת המועסק/ת ע"י ארגון ההתנדבות או שירותי הרווחה
+
*[[מסגרות השירות הלאומי-אזרחי|מסגרת השירות]] צריכה לאשר על גבי טופס הבקשה את עבודת המתנדב/ת בהתאם לפרטים.
* [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|המסגרת המפעילה]] צריכה לאשר על גבי הבקשה את עבודת המתנדב/ת בהתאם לפרטים.
+
* יש לצרף לטופס אישור של עובד/ת סוציאלי/ת המועסק/ת ע"י [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] או שירותי הרווחה.
  
 +
==תנאים למתן אישור עבודה ==
 +
* [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] רשאי לאשר עבודה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 +
# העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור [[מסגרות השירות הלאומי-אזרחי|מסגרת השירות]].
 +
# המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
 +
# היקף שעות העבודה אינו עולה על 12 שעות שבועיות, למתנדב/ת בשנה הראשונה, או 20 שעות שבועיות למתנדב/ת בשנה השניה.
 +
# העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
 +
# העבודה אינה מתבצעת במקום השירות.
 +
*אם היקף שעות העבודה שהמתנדב/ת מבקש/ת לאשרם עולה על ההיקף האמור לעיל, יבקש [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] את אישור [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], באמצעות בקשה חריגה בכתב, בצרוף כל המסמכים.
 
== ביטול אישור עבודה ==
 
== ביטול אישור עבודה ==
* אם ארגון ההתנדבות או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|המסגרת המפעילה]] מוצאים כי העבודה פוגעת בתפקוד המתנדב/ת, רשאי ארגון ההתנדבות לבטל את אישור העבודה.
+
* אם [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות]] או [[מסגרות השירות הלאומי-אזרחי|מסגרת השירות המפעילה]] מוצאים כי העבודה פוגעת בתפקוד המתנדב/ת, רשאי ארגון ההתנדבות לבטל את אישור העבודה.
* מנכ"ל [[מנהלת השירות האזרחי - לאומי|המנהלת]] רשאי שלא להכיר בתקופת השירות האזרחי - לאומי שלוותה בעבודה, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצויינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
+
* מנכ"ל [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]] רשאי שלא להכיר בתקופת השירות הלאומי-אזרחי שלוותה בעבודה, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצוינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
* בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או [[מסגרות השירות האזרחי - לאומי|מסגרות מפעילות]], יפוג תוקף האישור.  
+
* אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 +
* בעת מעבר בין [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני התנדבות מוכרים]] או [[מסגרות השירות הלאומי-אזרחי|מסגרות התנדבות]], יפוג תוקף האישור.  
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 
* לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 +
*לא ניתן לקבל אישור עבודה ו[[לימודים בזמן התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|אישור לימודים]] בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
 +
*ערך זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם [[שירות לאומי-אזרחי|בעלי פטור משירות צבאי]] בלבד. הערך '''אינו''' מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל [[שירות לאומי-אזרחי לחרדים]].
 +
==ארגוני התנדבות מוכרים==
 +
{{הטמעת כותרת | שירות לאומי-אזרחי#ארגוני התנדבות מוכרים}}
  
==ארגוני התנדבות==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
{{הטמעת כותרת | שירות אזרחי - לאומי#ארגוני התנדבות}}
 
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
{{הטמעת כותרת | שירות אזרחי - לאומי#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת | שירות לאומי-אזרחי#גורמי ממשל}}
 
+
== חקיקה ונהלים ==
== מקורות ==
+
*[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_205.htm  תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשס"ב-2002]
* התוכן המקורי בערך זה מבוסס על [http://www.most.gov.il/NR/rdonlyres/51777D1C-B80F-423E-B78A-8CB6975AE905/0/sherutleumi.pdf חוברת מידע למתנדבים] של מנהלת השירות האזרחי - לאומי
 
 
 
==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[שירות אזרחי - לאומי]]
 
| [[תנאים וכללים בהתנדבות לשירות אזרחי - לאומי]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== תודות ==
 +
* התוכן המקורי בערך זה מבוסס על [http://ncs.gov.il/ncs/Documents/sherut-meida-new-2014.pdf חוברת נהלים] של [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]].
 +
*[http://www.most.gov.il/ncs/Pages/avoda_meida_menu.aspx אתר האינטרנט של הרשות לשירות לאומי-אזרחי]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:התנדבות]]
 
[[קטגוריה:התנדבות]]
[[קטגוריה:שירות אזרחי - לאומי]]
+
[[קטגוריה:שירות לאומי-אזרחי]]
 +
 
 +
[[ar:العمل خلال الخدمة الوطنية- مدنية]]

גרסה אחרונה מ־01:15, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד מטעם ארגון ההתנדבות המוכר
לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ולימודים בו זמנית
בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או מסגרות התנדבות, יפוג תוקפו של אישור העבודה
הארגון המוכר רשאי לבטל את אישור העבודה אם מצא כי העבודה פוגעת בתפקודה של המתנדב/ת בשירות
 • מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
 • אישור העבודה תקף עד לתום שנת השירות. לשם קבלת אישור לשנה נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.
 • בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או בין מסגרות שירות יפוג תוקף האישור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 1. פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 2. מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה
 3. הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה

תנאים למתן אישור עבודה

 1. העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור מסגרת השירות.
 2. המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
 3. היקף שעות העבודה אינו עולה על 12 שעות שבועיות, למתנדב/ת בשנה הראשונה, או 20 שעות שבועיות למתנדב/ת בשנה השניה.
 4. העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
 5. העבודה אינה מתבצעת במקום השירות.

ביטול אישור עבודה

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 • לא ניתן לקבל אישור עבודה ואישור לימודים בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
 • ערך זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. הערך אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדיםגורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות