הקדמה:

מקבל דמי אבטלה שמועסק בעבודה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו, או לקבל דמי אבטלה חלקיים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה.
מקבל דמי אבטלה שעובד גם כעצמאי יוכל במקרים מסוימים להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודתו כעצמאי.
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה

ישנם מקרים שבהם מובטל מתחיל לעבוד במשרה חלקית (מבחינת היקף השעות או הימים) במהלך תקופת זכאותו לדמי אבטלה.

 • מי שעובד בתקופת האבטלה וזמין חלקית לעבודה, עשוי להמשיך ולהיחשב כמובטל אם בתקופה זו לשכת התעסוקה תחפש עבורו משרה חלקית נוספת או משרה חלופית מלאה.
 • המובטל רשאי לבחור אם ימי העבודה שלו ידווחו, או לא ידווחו, למוסד לביטוח לאומי כימי אבטלה -
  • מי שימי העבודה שלו לא ידווחו, לא יקבל דמי אבטלה עבור ימים אלה והם לא ינוכו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו.
  • מי שימי העבודה שלו ידווחו, יקבל דמי אבטלה לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבל באותם ימים, וימים אלה ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו.

מובטל שעובד במקביל כעצמאי יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודתו כעצמאי.

 • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה להם יהיה זכאי ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
 • מדמי האבטלה תנוכה ההכנסה מהעבודה כעצמאי באופן הבא:
  • חישוב הכנסה יומית ממוצעת - מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת המתקבלת נמוכה מדמי האבטלה ליום, המובטל יקבל את ההפרש ביניהם. אם ההכנסה היומית הממוצעת גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

אי דיווח על ימי העבודה כימי אבטלה

 • אם המובטל בחר כי שירות התעסוקה לא ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה:

דיווח על ימי העבודה כימי אבטלה

 • אם המובטל בחר כי שירות התעסוקה ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה:
  • עליו להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה בהתאם להנחיות כדי לחפש עבודה נוספת או חלופית.
  • המוסד לביטוח לאומי ינכה מדמי האבטלה את ההכנסה היומית הממוצעת שלו בתקופת העבודה החלקית.
דוגמה
 • מובטל זכאי לדמי אבטלה בסך 250 ש"ח ליום.
 • הוא החל לעבוד במשרה חלקית יומיים בשבוע ולהשתכר 150 ש"ח ליום.
 • דמי האבטלה שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי בימים שבהם הוא עובד יהיו בסך 100 ש"ח ליום.

חשוב לדעת

גורמי ממשל