הקדמה:

בשלב הטיעונים לעונש יכול נפגע העבירה לבקש להעיד בפני בית המשפט
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • בשלב הטיעונים לעונש של נאשם בעבירה, נפגע העבירה יכול לבקש להעיד בפני בית המשפט ולחשוף את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ממעשיו של הנאשם.
  • הבקשה תיעשה באמצעות הפרקליט או התובע המטפל בתיק.
  • הליך העדות לעונש מתנהל בדומה לכל עדות בבית המשפט:
    • תחילה, נפגע העבירה מעיד בשפה חופשית על תוצאות העבירה והנזקים שנגרמו לו בעקבותיה - מבחינה פיזית, נפשית וכלכלית.
    • לאחר מכן, הנאשם או סניגורו רשאים לחקור את הנפגע בחקירה נגדית. מכיוון שהנאשם כבר הורשע, החקירה הנגדית בשלב זה תוגבל רק להקשר של הטיעונים לעונש ולא לעצם ביצוע המעשים.
  • בנוסף לזכות להעיד בבית המשפט, ניתן להשמיע את קולו של נפגע העבירה בשלב הטיעונים לעונש גם באמצעות:

חקיקה ונהלים


מקורות