הקדמה:

ותיק מלחמה נזקק שהינו גם מחוסר דיור זכאי לעדיפות בתור לדיור ציבורי
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ותיק מלחמת העולם השניה המוגדר כמחוסר דיור על ידי משרד הבינוי והשיכון, זכאי לעדיפות בתור הממתינים לדירה ציבורית.

  • העדיפות תתבטא בהקדמה של שנה אחת בתור הממתינים לדיור ציבורי.

מי זכאי?

  • כל ותיק מלחמה נזקק שהוא גם מחוסר דיור, כלומר שאין לו ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן/בת זוגו דירה או חלק בדירה ואינו מתגורר בדיור ציבורי.

תהליך מימוש הזכות

  • מיד עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל המשרד לקליטת העלייה.
  • המשרד לקליטת העלייה ידאג לכך שותיק המלחמה יזכה לעדיפות בתור ההמתנה לדיור הציבורי.

חשוב לדעת

  • ותיק מלחמה שאינו מקבל מסיבה כלשהי את העדיפות, יפנה לקבלת סיוע אל:
המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה במשרד לקליטת העלייה
מרכז מידע ארצי טל' 03-9733333 (פועל 24 שעות ובמספר שפות).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


מקורות