תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

אישה חולת סרטן הטוענת שפוטרה בשל המחלה, תושב לתפקידה עד לסיום בירור תביעתה.

אשה העובדת בתפקיד ניהולי, חלתה בסרטן ונאלצה להיעדר מעבודתה למשך מספר תקופות לצורך הטיפול במחלה.

החברה המעסיקה אותה החליטה על העברתה לתפקיד אחר וכשזו סירבה, הוחלט לפטרה, תוך העלאת טענות רבות על חוסר שביעות רצון מהתנהלותה.

לטענת העובדת, הסיבה העיקרית לטענות נגדה ולפיטוריה היא מחלת הסרטן בה לקתה.

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי קיימות ראיות לכאורה לכך שהחלטת החברה להעביר את העובדת מתפקידה הניהולי ולאחר מכן לפטרה מנוגדת לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היות ונבעה מהעדרותה של המבקשת עקב מחלתה, בלא שנערכו התאמות הנדרשות ממקום העבודה כמתחייב על פי החוק במצבים אלו.

נקבע כי יש להשיב את האישה לתפקידה עד לסיום בירור תביעתה.

תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה


חוקים ותקנות


מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי