(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> | חש...")
 
שורה 29: שורה 29:
 
* בשבוע מסוים חלתה העובדת במשך שישה ימים מיום ראשון עד שישי של השבוע, וקיבלה תעודת מחלה עבור שישה ימים אלה.  
 
* בשבוע מסוים חלתה העובדת במשך שישה ימים מיום ראשון עד שישי של השבוע, וקיבלה תעודת מחלה עבור שישה ימים אלה.  
 
* יום שישי, היום בו היה עליה לעבוד אצל המערער, היה היום השישי למחלתה.  
 
* יום שישי, היום בו היה עליה לעבוד אצל המערער, היה היום השישי למחלתה.  
* המערער טען כי הוא אינו חייב בתשלום דמי מחלה, משום שמבחינתו זה היה אותו יום שישי היום הראשון למחלתה של המשיבה. לטענתו,  מאחר שהמעסיק אינו חייב בתשלום דמי מחלה בגין היום הראשון למחלה, ומכיוון שהעובדת הועסקה אצלו ביום שישי בלבד, הרי שמבחינתו זהו היום הראשון בו החסירה מעבודתה אצלו ועל כן הוא אינו חייב בתשלום דמי מחלה.
+
* המערער טען כי הוא אינו חייב בתשלום דמי מחלה, משום שמבחינתו, אותו יום שישי היום הראשון למחלתה של המשיבה. לטענתו,  מאחר שהמעסיק אינו חייב בתשלום דמי מחלה בגין היום הראשון למחלה, ומכיוון שהעובדת הועסקה אצלו ביום שישי בלבד, הרי שמבחינתו זהו היום הראשון בו החסירה מעבודתה אצלו ועל כן הוא אינו חייב בתשלום דמי מחלה.
 
* בית הדין לא קיבל את טענתו חייב אותו בתשלום דמי מחלה, והוא ערער לבית הדים הארצי לעבודה.
 
* בית הדין לא קיבל את טענתו חייב אותו בתשלום דמי מחלה, והוא ערער לבית הדים הארצי לעבודה.
  

גרסה מ־17:48, 8 בפברואר 2016

הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

 • העובדת הועסקה אצל המערער במשק בית פעם אחת בשבוע, בימי שישי.
 • בשבוע מסוים חלתה העובדת במשך שישה ימים מיום ראשון עד שישי של השבוע, וקיבלה תעודת מחלה עבור שישה ימים אלה.
 • יום שישי, היום בו היה עליה לעבוד אצל המערער, היה היום השישי למחלתה.
 • המערער טען כי הוא אינו חייב בתשלום דמי מחלה, משום שמבחינתו, אותו יום שישי היום הראשון למחלתה של המשיבה. לטענתו, מאחר שהמעסיק אינו חייב בתשלום דמי מחלה בגין היום הראשון למחלה, ומכיוון שהעובדת הועסקה אצלו ביום שישי בלבד, הרי שמבחינתו זהו היום הראשון בו החסירה מעבודתה אצלו ועל כן הוא אינו חייב בתשלום דמי מחלה.
 • בית הדין לא קיבל את טענתו חייב אותו בתשלום דמי מחלה, והוא ערער לבית הדים הארצי לעבודה.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • הזכות לדמי מחלה היא זכות סוציאלית הנתונה לעובד.
 • החברה המודרנית ביקשה לפתור את בעייתו של העובד החולה, כך שלא ייווצר מצב, בו בגין מחלתו וחוסר יכולתו לעבוד בתקופת המחלה, הוא יהיה חסר הכנסה.
 • החוק מסדיר את תשלום השכר לעובד גם בהיותו חולה, החל מהיום הרביעי, בשיעור שבעים וחמישה אחוזים מהשכר שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו. בעד היום השני והשלישי יקבל העובד מחצית משכרו.
 • אין לקבל את עמדת המערער, לפיה הוא פטור מתשלום דמי מחלה היות שמבחינתו מדובר ביום הראשון להיעדרות.
  • גישה זו סומכת כל כולה על חובת המעסיק, או ליתר דיוק, על חובה שפטור בצדה, כלומר על פטור מתשלום דמי מחלה ביום הראשון.
  • תשלום דמי מחלה אינו סנקציה על המעסיק ועל כן הפטור מתשלום עבור היום הראשון אינו מהווה "פטור מסנקציה"
  • מדובר בזכות שצומחת לעובד החולה החל מהיום השני למחלתו ושיעורה עולה בהדרגה עד ליום הרביעי למחלה.
  • על-כן אין כל משמעות לכך, שהמערער היה מעבידה של העובדת רק ביום השישי למחלתה.
  • על-פי הפרשנות שמציע המערער (שהפטור מתשלוום דמי מחלה מתיחס ליום הראשון להיעדרות מהעבודה אצלו ולא ליום הראשון למחלה), תהיה העובדת זכאית לדמי מחלה מהמערער רק אילו הייתה חולה ארבעה שבועות (כאשר בשבוע השני והשלישי תקבל חלק מדמי מחלה ומהשבוע הרביעי תוכל לקבל את דמי המחלה המקסימליים). הדבר נוגד את עקרונות משפט העבודה, ואת הרעיון הטמון בחוק דמי מחלה. לא בפטור של המעסיק מדובר, אלא בזכות של העובד, שצומחת החל מהיום השני למחלה בשיעור האמור לעיל.

משמעות

 • עובד זכאי לדמי מחלה החל מהיום השני למחלתו ולא מהיום השני להיעדרותו.


חקיקה ונהלים

 • [ חוק דמי מחלה] - סעיפים סעיפים 1, 2, 2(א)(1), 2(א)(2), 2(ב)(1), 2(ב)(2), 2(ב)(3), 2(ב)(4), 2(ב)(5), 2(ג), 4, 5, 5(א).

מקורות