מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
 
שורה 37: שורה 37:
 
* סעיף  2(6) ל [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif1 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963] קובע כי שביתה אינה מפסיקה את מניין הרציפות של העבודה ולכן אינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל [[פיצויי פיטורים]].
 
* סעיף  2(6) ל [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif1 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963] קובע כי שביתה אינה מפסיקה את מניין הרציפות של העבודה ולכן אינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל [[פיצויי פיטורים]].
 
* בשאלה האם תקופת השביתה נכללת במניין ימי עבודה הנספרים לצורך צבירת זכות לפיצויי פיטורים, פסק בית הדין כי '''ימי השביתה נספרים במניין התקופה שבגינה נצברות זכויות לפיצויי פיטורים,''' וזאת בהיעדר הוראה אחרת.
 
* בשאלה האם תקופת השביתה נכללת במניין ימי עבודה הנספרים לצורך צבירת זכות לפיצויי פיטורים, פסק בית הדין כי '''ימי השביתה נספרים במניין התקופה שבגינה נצברות זכויות לפיצויי פיטורים,''' וזאת בהיעדר הוראה אחרת.
** בית הדין מבסס את החלטתו,בין היתר על העובדה  ש[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif6 תקנה  10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד-1964] המסדירה את סוגי ההפסקות בתקופות העבודה שאינן באות בחשבון בחישוב הפיצויים, אינה כוללת הפסקת עבודה בגין שביתה, ומכאן שיש להתייחס לימי השביתה כימים עבורם נצברת זכות לפיצויי פיטורים.
+
** בית הדין מבסס את החלטתו, בין היתר על העובדה  ש[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif6 תקנה  10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד-1964] המסדירה את סוגי ההפסקות בתקופות העבודה שאינן באות בחשבון בחישוב הפיצויים, אינה כוללת הפסקת עבודה בגין שביתה, ומכאן שיש להתייחס לימי השביתה כימים עבורם נצברת זכות לפיצויי פיטורים.
 
*לאור האמור לעיל, קיבל בית הדין לעבודה את התביעה בעניין זה, וקבע כי על קופת החולים לכלול במסגרת התקופה הקובעת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים את שלושת חודשי השביתה.
 
*לאור האמור לעיל, קיבל בית הדין לעבודה את התביעה בעניין זה, וקבע כי על קופת החולים לכלול במסגרת התקופה הקובעת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים את שלושת חודשי השביתה.
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
*[[שביתה]] נכללת כחלק מרצף תקופת העבודה של העובד,ואינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל [[פיצויי פיטורים]].
+
*[[שביתה]] נכללת כחלק מרצף תקופת העבודה של העובד, ואינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל [[פיצויי פיטורים]].
 
* ימי השביתה נכללים במניין הימים הנספרים לצורך חישוב  פיצויי הפיטורים,  אף אם העובד לא קיבל שכר עבור ימים אלו.
 
* ימי השביתה נכללים במניין הימים הנספרים לצורך חישוב  פיצויי הפיטורים,  אף אם העובד לא קיבל שכר עבור ימים אלו.
  

גרסה אחרונה מ־13:28, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

שביתה נכללת כחלק מרצף תקופת העבודה של העובד, ואינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים
ימי השביתה נכללים במניין הימים הנספרים לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, אף אם העובד לא קיבל שכר עבור ימים אלו

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה
מס' תיק:
תב"ע נו/813-3
תאריך:
31.08.1999

רקע עובדתי

  • רופאת שיניים הגישה תביעה נגד קופת החולים שאצלה הועסקה, בין היתר בטענה כי פיצויי הפיטורים ששולמו לה היו נמוכים מאלה שלהם היא זכאית.
  • הרופאה טענה, בין היתר, שלצורך חישוב תקופת העבודה שעבורה יש לשלם פיצויי פיטורים, יש להביא בחשבון את התקופה בת 3 החודשים בהם היא נעדרה מעבודתה עקב שביתה (בין החודשים מרץ - יוני 1983), למרות שלא קיבלה שכר עבור תקופה זו.
  • קופת החולים טענה, כי בכל עת שמדובר בשביתה שבגינה לא זכאים העובדים לשכר עבודה, אין לקחת בחשבון את תקופת השביתה לצורך התקופה הקובעת לפיצויי פיטורים.

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

  • סעיף 2(6) ל חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי שביתה אינה מפסיקה את מניין הרציפות של העבודה ולכן אינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים.
  • בשאלה האם תקופת השביתה נכללת במניין ימי עבודה הנספרים לצורך צבירת זכות לפיצויי פיטורים, פסק בית הדין כי ימי השביתה נספרים במניין התקופה שבגינה נצברות זכויות לפיצויי פיטורים, וזאת בהיעדר הוראה אחרת.
  • לאור האמור לעיל, קיבל בית הדין לעבודה את התביעה בעניין זה, וקבע כי על קופת החולים לכלול במסגרת התקופה הקובעת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים את שלושת חודשי השביתה.

משמעות

  • שביתה נכללת כחלק מרצף תקופת העבודה של העובד, ואינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים.
  • ימי השביתה נכללים במניין הימים הנספרים לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, אף אם העובד לא קיבל שכר עבור ימים אלו.

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.