מ (סיגל רונן-כץ העביר את הדף חדש:יחסי עובד- מעביד וזכאותו של עובד שהתפטר עקב מחלה נפשית לפיצויי פיטורים ל־[[חדש:עובד שהתפטר עקב מחלה נפשית זכ...)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע=המבחן  לסיווג מעמדו של מועסק כ"עובד" או כ"קבלן עצמאי" בודק מצד אחד את השתלבותו של העובד בפעילות הרגילה של המעסיק ומצד שני, האם שימש המועסק כבעל עסק עצמאי
+
|| מידע= עובד שהתפטר מעבודתו  עקב מחלה נפשית זכאי ל [[פיצויי פיטורים]] כאילו פוטר, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות שנה
| מידע 2 = העובדה ששכרו של מועסק משולם באמצעות חשבונית והוא נרשם ברשויות המס  כ"עצמאי",  אין בה כדי לשלול את מעמדו כ"עובד" ואת יחסי העובד- מעביד בינו לבין מעסיקו.
+
| מידע2= כדי לזכות בפיצויי פיטורים כאמור, על העובד להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך
| חשוב= עובד שהתפטר מעבודתו  עקב מחלה נפשית זכאי ל [[פיצויי פיטורים]] כאילו פוטר, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות שנה
+
| חשוב = ככלל עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק  [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] 
| מידע3= כדי לזכות בפיצויי פיטורים כאמור, על העובד להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 31: שורה 29:
 
== רקע עובדתי==
 
== רקע עובדתי==
 
* התובע הועסק כרופא שיניים  אצל  הנתבעת, מרפאת שיניים .
 
* התובע הועסק כרופא שיניים  אצל  הנתבעת, מרפאת שיניים .
* התובע טען כי בינו לבין מרפאת השיניים התקיימו יחסי עובד- מעביד המזכים אותו בתנאים סוציאליים על פי החוק, וזאת למרות ששכרו שולם באמצעות חשבונית.
+
* לטענת התובע הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אשפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים].
* לטענת התובע הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, וזאת לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אישפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים].
+
* המרפאה טוענת שהתובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של התובע לא חייב את התפטרותו והעובדה שהתובע חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
* המרפאה טוענת שלא התקיימו יחסי עובד -מעביד בינה לבין התובע, וכי התובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של התובע לא חייב את התפטרותו והעובדה שהתובע חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 
 
*.בנוסף טוענת המרפאה, שיש לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים מאחר שהוא פעל בחוסר תום לב שעה שהסתיר ממנה את דבר מחלתו ומאחר ולא נתן לה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו,.
 
*.בנוסף טוענת המרפאה, שיש לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים מאחר שהוא פעל בחוסר תום לב שעה שהסתיר ממנה את דבר מחלתו ומאחר ולא נתן לה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו,.
  
 
==פסיקת בית בדין האזורי לעבודה==
 
==פסיקת בית בדין האזורי לעבודה==
* '''בית הדין לעבודה קיבל את טענת התובע שבין הצדדים התקיימו יחסי עובד -מעביד וכי העובד זכאי ל[[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר|פיצויי פיטורים]] בשל התפטרות עקב מצב בריאותי,'''
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים] מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו  עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.  
* '''יחסי עובד- מעביד'''
+
* עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך.  
** המבחן המקובל בפסיקה לסיווג מעמדו של מועסק כ"עובד" או כ"קבלן עצמאי" הינו המבחן המעורב כאשר המרכיב הדומיננטי במבחן זה הוא מבחן ההשתלבות,  הבודק מצד אחד את השתלבותו של העובד בפעילות הרגילה של המעסיק ומצד שני, האם במסגרת ההתקשרות בין הצדדים שימש התובע כבעל עסק עצמאי.
+
* אין הכרח כי המצב הבריאותי הלקוי ימנע מן העובד להמשיך את עבודתו, אלא שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.  
** העובדה ששכרו של התובע שולם באמצעות חשבונית והוא נרשם ברשויות המס גם כ"עצמאי",  אין בה כדי לשלול את מעמדו  כ"עובד" הנתבעת.
+
*  בית הדין קבע שהתובע סבל ממחלה נפשית והוא נעדר מהעבודה עקב אישפוזו  וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.  
** בית הדין שוכנע כי התובע השתלב בעבודתו  אצל הנתבעת והיה חלק מהמערך הארגוני בנתבעת ולא שמש כגורם חיצוני המעניק שירותים. התובע לא נטל חלק בניהול המרפאה או קביעת תעריפי מחירים וללא נשא בסכונים כלכליים כבעל עסק עצמאי.
+
* הוכח שהעובד סבל ממחלה נפשית לפני מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, ושהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד.  לאור זאת אין בניסיונו של העובד לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) כדי לנתק את הקשר בין המחלה לבין זכאותו ל[[פיצויי פיטורים ]].   
* לאור כל האמור לעיל הגיע בית הדין למסקנה כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.
+
* עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק  [[הודעה מוקדמת להתפטרות]]  על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות.  יחד עם זאת , במקרה זה אין לראות באי מתן ההודעה המוקדמת כעילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.
* '''התפטרות בשל מחלה המזכה הפיצויי פיטורים'''
+
*  יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב , אמון הדדי, גילוי ונאמנות.  יחד עם זאת, העובדה שהעובד הסתיר מהמרפאה את מחלתו כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית , אין בה כדי להצדיק שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים .
** [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים] מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו  עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.  
 
** עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך.  
 
**אין הכרח כי המצב הבריאותי הלקוי ימנע מן העובד להמשיך את עבודתו, אלא שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.  
 
**  בית הדין קבע שהתובע סבל ממחלה נפשית והוא נעדר מהעבודה עקב אישפוזו  וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.  
 
** הוכח שהעובד סבל ממחלה נפשית לפני מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, ושהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד.  לאור זאת אין בניסיונו של העובד לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) כדי לנתק את הקשר בין המחלה לבין זכאותו ל[[פיצויי פיטורים ]].   
 
** עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק  [[הודעה מוקדמת להתפטרות]]  על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות.  יחד עם זאת , במקרה זה אין לראות באי מתן ההודעה המוקדמת כעילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.
 
**  יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב , אמון הדדי, גילוי ונאמנות.  יחד עם זאת, העובדה שהעובד הסתיר מהמרפאה את מחלתו כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית , אין בה כדי להצדיק שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים .
 
 
* לאור כל האמור לעיל חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן [[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ו[[דמי הבראה]].
 
* לאור כל האמור לעיל חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן [[תשלום דמי חופשה | דמי חופשה]] ו[[דמי הבראה]].
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
*המבחן  לסיווג מעמדו של מועסק כ"עובד" או כ"קבלן עצמאי" בודק מצד אחד את השתלבותו של העובד בפעילות הרגילה של המעסיק ומצד שני, האם שימש המועסק כבעל עסק עצמאי
 
* העובדה ששכרו של מועסק משולם באמצעות חשבונית והוא נרשם ברשויות המס  כ"עצמאי",  אין בה כדי לשלול את מעמדו כ"עובד" ואת יחסי העובד- מעביד בינו לבין מעסיקו.
 
 
* עובד שהתפטר מעבודתו  עקב מחלה נפשית זכאי ל [[פיצויי פיטורים]] כאילו פוטר, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות שנה.
 
* עובד שהתפטר מעבודתו  עקב מחלה נפשית זכאי ל [[פיצויי פיטורים]] כאילו פוטר, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות שנה.
* עובד המתפטר מחמת מצב בריאותי צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך, על מנת ללזכות בפיצויי הפיטורים על פי סעיף 6 לחוק.
+
* עובד המתפטר מחמת מצב בריאותי צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך, על מנת לזכות בפיצויי הפיטורים על פי סעיף 6 לחוק.
 +
* ככלל, (מלבד מצבים מיוחדים), על עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק  [[הודעה מוקדמת להתפטרות]],  על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות.
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==

גרסה מ־12:25, 11 בספטמבר 2016

הקדמה:

עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי ל פיצויי פיטורים כאילו פוטר, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות שנה
כדי לזכות בפיצויי פיטורים כאמור, על העובד להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך
ככלל עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
מס' תיק:
סע (ת"א) 4918-10
תאריך:
12.06.2016

רקע עובדתי

 • התובע הועסק כרופא שיניים אצל הנתבעת, מרפאת שיניים .
 • לטענת התובע הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אשפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.
 • המרפאה טוענת שהתובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של התובע לא חייב את התפטרותו והעובדה שהתובע חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 • .בנוסף טוענת המרפאה, שיש לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים מאחר שהוא פעל בחוסר תום לב שעה שהסתיר ממנה את דבר מחלתו ומאחר ולא נתן לה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו,.

פסיקת בית בדין האזורי לעבודה

 • סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך.
 • אין הכרח כי המצב הבריאותי הלקוי ימנע מן העובד להמשיך את עבודתו, אלא שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.
 • בית הדין קבע שהתובע סבל ממחלה נפשית והוא נעדר מהעבודה עקב אישפוזו וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.
 • הוכח שהעובד סבל ממחלה נפשית לפני מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, ושהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד. לאור זאת אין בניסיונו של העובד לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) כדי לנתק את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים .
 • עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות. יחד עם זאת , במקרה זה אין לראות באי מתן ההודעה המוקדמת כעילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.
 • יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב , אמון הדדי, גילוי ונאמנות. יחד עם זאת, העובדה שהעובד הסתיר מהמרפאה את מחלתו כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית , אין בה כדי להצדיק שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים .
 • לאור כל האמור לעיל חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן דמי חופשה ודמי הבראה.

משמעות

 • עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי ל פיצויי פיטורים כאילו פוטר, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות שנה.
 • עובד המתפטר מחמת מצב בריאותי צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך, על מנת לזכות בפיצויי הפיטורים על פי סעיף 6 לחוק.
 • ככלל, (מלבד מצבים מיוחדים), על עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".