(פסיקת בית בדין האזורי לעבודה)
 
(39 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע =  
+
|| מידע= עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי ל[[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו|פיצויי פיטורים]] כאילו פוטר, ובתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות שנה
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2= לשם כך, על העובד להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאותי לקוי, בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים על כך
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  =
 
}}
 
}}
  
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[התפטרות עקב בריאות לקויה של העובד או בן משפחתו]]
+
| [[מתמודדי נפש]]
 +
| [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו]]
 +
| [[סיום יחסי עבודה]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
| [[סיום יחסי עבודה]]
+
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
+
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם=נפתלי חן נ' שנאון מרפאת שיניים בע"מ
 
|שם=נפתלי חן נ' שנאון מרפאת שיניים בע"מ
 
|ערכאה= בית הדין האזורי  לעבודה בתל אביב
 
|ערכאה= בית הדין האזורי  לעבודה בתל אביב
שורה 28: שורה 28:
  
 
== רקע עובדתי==
 
== רקע עובדתי==
* התובע הועסק כרופא שיניים אצל  הנתבעת, מרפאת שיניים .
+
* התובע הועסק כרופא שיניים במרפאת שיניים (הנתבעת).
* התובע טען כי בינו לבין מרפאת השיניים התקיימו יחסי עובד- מעביד המזכים אותו בתנאים סוציאליים על פי החוק, וזאת למרות ששכרו שולם באמצעות חשבונית.
+
* לטענת הרופא, הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אשפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים].
* לטענת התובע הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, וזאת לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אישפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור ב[ https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים].
+
* לטענת המעסיקה, התובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של הרופא לא חייב את התפטרותו והעובדה שהוא חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
* הנתבעת טוענת שלא התקיימו יחסי עובד -מעביד בינה לבין התובע, וכי התובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של התובע לא חייב את התפטרותו והעובדה שהתובע חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
+
* לחלופין, טוענת המעסיקה כי יש לשלול מהרופא את פיצויי הפיטורים, היות שפעל בחוסר תום לב כשהסתיר ממנה את עניין מחלתו ולא נתן למרפאה [[הודעה מוקדמת להתפטרות|הודעה מוקדמת]] טרם הפסקת עבודתו.
*.בנוסף טוענת הנתבעת, שיש לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים מאחר שתובע פעל בחוסר תום לב שעה שהסתיר ממנה את דבר מחלתו ומאחר ולא נתן לה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו,.
 
  
 
==פסיקת בית בדין האזורי לעבודה==
 
==פסיקת בית בדין האזורי לעבודה==
* '''בית הדין לעבודה קיבל את טענת התובע שבין הצדדים התקיימו יחסי עובד -מעביד וכי העובד זכאי ל[[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר|פיצויי פיטורים]] בשל התפטרות עקב מצב בריאותי,'''
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים] מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו  עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.  
* '''יחסי עובד- מעביד'''
+
* עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי, בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים על כך.  
** המבחן המקובל בפסיקה לסיווג מעמדו של מועסק כ"עובד" או כ"קבלן עצמאי" הינו המבחן המעורב כאשר המרכיב הדומיננטי במבחן זה הוא מבחן ההשתלבות,  הבודק מצד אחד את השתלבותו של העובד בפעילות הרגילה של המעסיק ומצד שני, האם במסגרת ההתקשרות בין הצדדים שימש התובע כבעל עסק עצמאי.
+
* אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי ימנע מהעובד להמשיך את עבודתו, ודי בכך שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.  
** העובדה ששכרו של התובע שולם באמצעות חשבונית והוא נרשם ברשויות המס גם כ"עצמאי",  אין בה כדי לשלול את מעמדו  כ"עובד" הנתבעת.
+
* הרופא (העובד) סבל ממחלה נפשית, נעדר מהעבודה עקב אשפוזו וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.  
** בית הדין שוכנע כי התובע השתלב בעבודתו  אצל הנתבעת והיה חלק מהמערך הארגוני בנתבעת ולא שמש כגורם חיצוני המעניק שירותים. התובע לא נטל חלק בניהול המרפאה או קביעת תעריפי מחירים וללא נשא בסכונים כלכליים כבעל עסק עצמאי.
+
* הוכח כי העובד סבל ממחלה נפשית לפני מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, וכי המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד. מסיבה זו, העובדה שהרופא ניסה לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) לא מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו ל[[פיצויי פיטורים]].
* לאור כל האמור לעיל הגיע בית הדין למסקנה כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.
+
* עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות. עם זאת, במקרה זה אין לראות באי-מתן ההודעה המוקדמת עילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים, שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.
* '''התפטרות בשל מחלה המזכה הפיצויי פיטורים'''
+
* יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב, אמון הדדי, גילוי ונאמנות. יחד עם זאת, העובדה שהעובד הסתיר מהמרפאה את מחלתו כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית, אין בה כדי להצדיק את שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.
** [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים] מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו  עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.  
+
* לאור כל זאת חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן [[תשלום דמי חופשה |דמי חופשה]] ו[[דמי הבראה]].
** עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך.  
 
**אין הכרח כי המצב הבריאותי הלקוי ימנע מן העובד להמשיך את עבודתו, אלא שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.  
 
* בית הדין קבע שהתובע סבל ממחלה נפשית והוא נעדר מהעבודה עקב אישפוזו  וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.  
 
* הוכח שהעובד סבל ממחלה נפשית לפניל מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים,ושהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד. לאור זאת אין בניסיונו של העובד לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) כדי לנתק את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים .
 
** עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות. יחד עם זאת , במקרה זה אין לראות באי מתן ההודעה המוקדמת כעילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים מכח סעיף 6 לחוק שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי
 
** העובד, אשר המחלה התפרצה אצלו לראשונה 6 שנים לפני תחילת עבודתו אצל הנתבעת, אכן הסתיר את מחלתו. אין חולק כי יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב , אמון הדדי, גילוי ונאמנות. יחד עם זאת , מקרה זה ,בו הסתיר העובד את המידע לגבי ההתפרצות הראשונה של המחלה כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית , אינו מצדיק שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.
 
* לאור כל האמור לעיל חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן דמי חופשה ודמי מחלה.
 
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
+
* עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי ל[[פיצויי פיטורים]] כאילו פוטר, בתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות שנה.
 +
* עובד המתפטר מחמת מצב בריאותי צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים לכך, על מנת לזכות בפיצויי הפיטורים על פי סעיף 6 לחוק.
  
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק פיצויי פיטורים]] , סע' 6.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif5 חוק פיצויי פיטורים] - סעיף 6.
 
+
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [[התפטרות עקב בריאות לקויה של העובד או בן משפחתו]]
+
-->
 
+
== מקורות==
== מקורות ==
+
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 +
[[קטגוריה:מתמודדי נפש]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:פיטורים]]
 
[[קטגוריה:פיטורים]]
[[קטגוריה:משפחה]]
+
[[AR:العامل الذي استقال في أعقاب مرض نفسي يحق له الحصول على تعويضات الإقالة]]

גרסה אחרונה מ־10:15, 23 ביולי 2019

הקדמה:

עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, ובתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות שנה
לשם כך, על העובד להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאותי לקוי, בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים על כך

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
מס' תיק:
סע (ת"א) 4918-10
תאריך:
12.06.2016

רקע עובדתי

 • התובע הועסק כרופא שיניים במרפאת שיניים (הנתבעת).
 • לטענת הרופא, הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אשפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.
 • לטענת המעסיקה, התובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של הרופא לא חייב את התפטרותו והעובדה שהוא חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 • לחלופין, טוענת המעסיקה כי יש לשלול מהרופא את פיצויי הפיטורים, היות שפעל בחוסר תום לב כשהסתיר ממנה את עניין מחלתו ולא נתן למרפאה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו.

פסיקת בית בדין האזורי לעבודה

 • סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי, בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים על כך.
 • אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי ימנע מהעובד להמשיך את עבודתו, ודי בכך שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.
 • הרופא (העובד) סבל ממחלה נפשית, נעדר מהעבודה עקב אשפוזו וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.
 • הוכח כי העובד סבל ממחלה נפשית לפני מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, וכי המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד. מסיבה זו, העובדה שהרופא ניסה לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) לא מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 • עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות. עם זאת, במקרה זה אין לראות באי-מתן ההודעה המוקדמת עילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים, שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.
 • יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב, אמון הדדי, גילוי ונאמנות. יחד עם זאת, העובדה שהעובד הסתיר מהמרפאה את מחלתו כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית, אין בה כדי להצדיק את שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.
 • לאור כל זאת חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן דמי חופשה ודמי הבראה.

משמעות

 • עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, בתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות שנה.
 • עובד המתפטר מחמת מצב בריאותי צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים לכך, על מנת לזכות בפיצויי הפיטורים על פי סעיף 6 לחוק.


חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".