(רקע עובדתי)
(פסיקת בית הדין האזורי לעבודה)
שורה 28: שורה 28:
  
 
==פסיקת בית הדין האזורי לעבודה==
 
==פסיקת בית הדין האזורי לעבודה==
*סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, הדן בהתפטרות לרגל העתקת מגורים, קובע, כי לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגורי לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח,
+
*סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, קובע, כי לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגורי לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח,
* תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), קובעת, כי כלל זה יחול בתנאי שהעובד יגור לפחות 6 חודשים ביישוב שאליו העתיק את מגוריו.
+
* תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), קובעת, כי כלל זה יחול בתנאי שהעובד יגור לפחות 6 חודשים ביישוב שאליו העתיק את מגוריו, ומציינת את הישוב נצרת עילית כישוב באיזור פיתוח.
 
* הנטל להוכיח כי מתקיימים תנאי הזכאות לפיצויים מכח סעיף 8 לחוק עקב העתקת מקום המגורים מוטל על העובד/התובע, כאשר לעניין זה נבחנת השאלה, האם עצם העתקת מקום המגורים השפיעה על יכולתו של העובד להמשיך ולעבוד במקום עבודתו הקודם.  
 
* הנטל להוכיח כי מתקיימים תנאי הזכאות לפיצויים מכח סעיף 8 לחוק עקב העתקת מקום המגורים מוטל על העובד/התובע, כאשר לעניין זה נבחנת השאלה, האם עצם העתקת מקום המגורים השפיעה על יכולתו של העובד להמשיך ולעבוד במקום עבודתו הקודם.  
במקרה דנן, קובע בית הדין, התובע הוכיח כי עבר לישוב המוגדר כ"אזור פיתוח" – לעניין סעיף 8 לחוק ותקנה 12(ב) לתקנות, וכי הוא התגורר בנצרת עילית למעלה מחצי שנה ולכן הנתבעת, בדחותה את תביעתו לפיצויים מהנימוק כי מעבר "עם בת זוג גרידא" (להבדיל מבני זוג נשואים) אינו משתית עילה לפיצויי פיטורין – הינה טעות.
+
* התובע הוכיח כי העתיק בפועל את מגוריו מחדרה לנצרת עילית וכי הוא מתגורר בישוב זב למעלה מ -6 חודשים. עדותו לעניין זה ונתמכה במסמכים אובייקטיביים , דוגמת :
כמו כן, קובע בית הדין, יש לדחות גם את טענת הנתבעת, כי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה כמקודם, גם לאחר שהעתיק מגוריו, שכן אין זה סביר לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד בחדרה, משמדובר בערים המרוחקות זו מזו מרחק לא מבוטל שיהווה נטל בלתי סביר עבורו.
+
** "אישור תושב מקום" , אשר הונפק ע"י עיריית נצרת עילית , לפיו מאשרת העירייה,  כי התובע הינו תושב נצרת עילית
 +
**; אישור מאת עיריית נצרת עילית לתו חניה בתחומי העיר , אשר הונפק בתוקף היותו תושב העיר
 +
** הסכם שכירות מיום 15.8.08 , לפיו מתגורר התובע בשכירות בדירה בנצרת עילית עוד מתאריך 1.9.08
 +
**אישורים שונים מרשויות המס, בכולם רשום התובע כמתגורר בנצרת עילית.
 +
*כמו כן, קובע בית הדין, יש לדחות גם את טענת הנתבעת, כי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה כמקודם, גם לאחר שהעתיק מגוריו, שכן אין זה סביר לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד בחדרה, משמדובר בערים המרוחקות זו מזו מרחק לא מבוטל שיהווה נטל בלתי סביר עבורו.
  
 
<!-- הסבר קצר על פסק הדין. -->
 
<!-- הסבר קצר על פסק הדין. -->
 +
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->

גרסה מ־19:27, 6 בספטמבר 2015

הקדמה:

העברת מקום העבודה, גם למרחק מועט יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות הרעה בתנאי העבודה ולפיכך מזכה את העובד בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה בחיפה
מס' תיק:
דמ"ש 17801-12-08
תאריך:
09.10.2010

רקע עובדתי

 • התובע עבד כמדריך חדר כושר בסניף הנתבעת בחדרה החל מיום 1.4.05 .
 • במהלך תקופת עבודתו אצל הנתבעת התגורר התובע בחדרה.
 • ביום 31.8.08, התפטר התובע עקב מעבר דירה לנצרת עילית כדי להתגורר עם בת זוגו.
 • התובע טוען שבהתאם לסעיף 8 לחוק פיצוי פיטורים הוא זכאי לפיצויי פיטורים שכן התפטר בגין העתקת מקום ממקום שאינו עיריית פיתוח, לעיירת פיתוח.
 • הנתבעת טוענת כי "מעבר מגורים לנצרת עילית עם בת זוג גרידא - אינו מהווה עילה לדרישת פיצויי פיטורים" וכי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה גם לאחר מעבר הדירה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, קובע, כי לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגורי לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח,
 • תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), קובעת, כי כלל זה יחול בתנאי שהעובד יגור לפחות 6 חודשים ביישוב שאליו העתיק את מגוריו, ומציינת את הישוב נצרת עילית כישוב באיזור פיתוח.
 • הנטל להוכיח כי מתקיימים תנאי הזכאות לפיצויים מכח סעיף 8 לחוק עקב העתקת מקום המגורים מוטל על העובד/התובע, כאשר לעניין זה נבחנת השאלה, האם עצם העתקת מקום המגורים השפיעה על יכולתו של העובד להמשיך ולעבוד במקום עבודתו הקודם.
 • התובע הוכיח כי העתיק בפועל את מגוריו מחדרה לנצרת עילית וכי הוא מתגורר בישוב זב למעלה מ -6 חודשים. עדותו לעניין זה ונתמכה במסמכים אובייקטיביים , דוגמת :
  • "אישור תושב מקום" , אשר הונפק ע"י עיריית נצרת עילית , לפיו מאשרת העירייה, כי התובע הינו תושב נצרת עילית
   אישור מאת עיריית נצרת עילית לתו חניה בתחומי העיר , אשר הונפק בתוקף היותו תושב העיר
  • הסכם שכירות מיום 15.8.08 , לפיו מתגורר התובע בשכירות בדירה בנצרת עילית עוד מתאריך 1.9.08
  • אישורים שונים מרשויות המס, בכולם רשום התובע כמתגורר בנצרת עילית.
 • כמו כן, קובע בית הדין, יש לדחות גם את טענת הנתבעת, כי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה כמקודם, גם לאחר שהעתיק מגוריו, שכן אין זה סביר לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד בחדרה, משמדובר בערים המרוחקות זו מזו מרחק לא מבוטל שיהווה נטל בלתי סביר עבורו.


משמעות

 • העברת מקום העבודה, גם למרחק מועט יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות הרעה בתנאי העבודה ולפיכך מזכה את העובד בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים.

חקיקה ונהלים

חוק פיצויי פיטורים