(רקע עובדתי)
(רקע עובדתי)
שורה 24: שורה 24:
 
*במהלך תקופת עבודתו אצל הנתבעת התגורר התובע בחדרה.  
 
*במהלך תקופת עבודתו אצל הנתבעת התגורר התובע בחדרה.  
 
* ביום 31.8.08, התפטר התובע עקב מעבר דירה לנצרת עילית כדי להתגורר עם בת זוגו.
 
* ביום 31.8.08, התפטר התובע עקב מעבר דירה לנצרת עילית כדי להתגורר עם בת זוגו.
*התובע טוען שבהתאם לסעיף 8 לחוק פיצוי פיטורים  הוא זכאי לפיצויי פיטורים עקב שכן התפטר בגין העתקת מקום ממקום שאינו עיריית פיתוח, לעיירת פיתוח.
+
*התובע טוען שבהתאם לסעיף 8 לחוק פיצוי פיטורים  הוא זכאי לפיצויי פיטורים שכן התפטר בגין העתקת מקום ממקום שאינו עיריית פיתוח, לעיירת פיתוח.
 
* הנתבעת טוענת כי  "מעבר מגורים לנצרת עילית עם בת זוג גרידא - אינו מהווה עילה לדרישת פיצויי פיטורים" וכי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה גם לאחר מעבר הדירה.
 
* הנתבעת טוענת כי  "מעבר מגורים לנצרת עילית עם בת זוג גרידא - אינו מהווה עילה לדרישת פיצויי פיטורים" וכי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה גם לאחר מעבר הדירה.
  

גרסה מ־19:16, 6 בספטמבר 2015

הקדמה:

העברת מקום העבודה, גם למרחק מועט יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות הרעה בתנאי העבודה ולפיכך מזכה את העובד בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה בחיפה
מס' תיק:
דמ"ש 17801-12-08
תאריך:
09.10.2010

רקע עובדתי

  • התובע עבד כמדריך חדר כושר בסניף הנתבעת בחדרה החל מיום 1.4.05 .
  • במהלך תקופת עבודתו אצל הנתבעת התגורר התובע בחדרה.
  • ביום 31.8.08, התפטר התובע עקב מעבר דירה לנצרת עילית כדי להתגורר עם בת זוגו.
  • התובע טוען שבהתאם לסעיף 8 לחוק פיצוי פיטורים הוא זכאי לפיצויי פיטורים שכן התפטר בגין העתקת מקום ממקום שאינו עיריית פיתוח, לעיירת פיתוח.
  • הנתבעת טוענת כי "מעבר מגורים לנצרת עילית עם בת זוג גרידא - אינו מהווה עילה לדרישת פיצויי פיטורים" וכי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה גם לאחר מעבר הדירה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

  • סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, הדן בהתפטרות לרגל העתקת מגורים, קובע, כי לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגורי לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח,
  • תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), קובעת, כי כלל זה יחול בתנאי שהעובד יגור לפחות 6 חודשים ביישוב שאליו העתיק את מגוריו.
  • הנטל להוכיח כי מתקיימים תנאי הזכאות לפיצויים מכח סעיף 8 לחוק עקב העתקת מקום המגורים מוטל על העובד/התובע, כאשר לעניין זה נבחנת השאלה, האם עצם העתקת מקום המגורים השפיעה על יכולתו של העובד להמשיך ולעבוד במקום עבודתו הקודם.

במקרה דנן, קובע בית הדין, התובע הוכיח כי עבר לישוב המוגדר כ"אזור פיתוח" – לעניין סעיף 8 לחוק ותקנה 12(ב) לתקנות, וכי הוא התגורר בנצרת עילית למעלה מחצי שנה ולכן הנתבעת, בדחותה את תביעתו לפיצויים מהנימוק כי מעבר "עם בת זוג גרידא" (להבדיל מבני זוג נשואים) אינו משתית עילה לפיצויי פיטורין – הינה טעות. כמו כן, קובע בית הדין, יש לדחות גם את טענת הנתבעת, כי התובע יכול היה להמשיך לעבוד אצלה כמקודם, גם לאחר שהעתיק מגוריו, שכן אין זה סביר לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד בחדרה, משמדובר בערים המרוחקות זו מזו מרחק לא מבוטל שיהווה נטל בלתי סביר עבורו.

משמעות

  • העברת מקום העבודה, גם למרחק מועט יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות הרעה בתנאי העבודה ולפיכך מזכה את העובד בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים.

חקיקה ונהלים

חוק פיצויי פיטורים