הקדמה:

העברת מקום העבודה, גם למרחק מועט יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות הרעה בתנאי העבודה ולפיכך מזכה את העובד בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו
מס' תיק:
תע"א 1531-09
תאריך:
15/11/2011

הנתבעת היא חברה העוסקת בשירותי הסעדה בבתי אבות. התובעת, המתגוררת בראשון לציון, הועסקה על ידי הנתבעת כאחת עשרה שנים. מתחילת עבודתה, התובעת עבדה בבית האבות. בית האבות בראשון לציון היה במרחק הליכה מביתה של התובעת. בשלהי חודש ספטמבר 2008 הודיעה הנתבעת לתובעת כי החל מיום 28.9.08 תועבר לעבוד בבית האבות "מגדלי הים" בבת ים. השינוי במקום העבודה היה בשל הפסקת פעילות הנתבעת בבית האבות בראשון לציון. על מנת להגיע למקום העבודה החדש, בבת-ים, נדרשה התובעת לנסוע בתחבורה הציבורית, בשני אוטובוסים במשך כשעה וחצי לכל כיוון. התובעת הודיעה למעסיקה כי העברתה לבית האבות בבת ים ואי תשלום רכיבים סוציאליים שונים מהווה הרעה מוחשית בתנאי העסקתה ומשכך, ככל שלא תשנה הנתבעת דרכיה, היא תתפטר מעבודתה. משלא שולמו לתובעת פיצויי הפיטורים הגישה התובעת תביעה לבית הדין בנושא. הנתבעת טענה כי העברת התובעת לבית האבות בבת ים מהווה חלק מהפררוגטיבה הניהולית, וכן מדובר במרחק של כ – 15 ק"מ לכן אינה מהווה הרעה מוחשית.


בית הדין קבע:

גם אם המרחק בין שתי הערים אינו גדול, את בחינת ההרעה בתנאי העבודה אין לבחון רק באופן אובייקטיבי, אלא אף באופן סובייקטיבי, על פי נסיבותיו האישיות של העובד שבו מדובר. במקרה שלפנינו, מדובר בעובדת שעבדה ארבע שעות ביום. משמעות העתקת מקום העבודה היא כי בגין יום עבודה של ארבע שעות, עליה להעדר מביתה לפחות שש או שבע שעות, במקום כארבע וחצי שעות, כפי שנהגה בפועל במשך כאחת עשרה שנים, וכל זאת ללא כל תוספת שכר. בהתחשב בשינוי משמעותי זה, בהתחשב בכך שמשך כאחת עשרה שנים התובעת הגיעה לעבודה ברגל וכן בעובדה כי במקביל הושיטה עזרה לבתה וטיפלה בנכדה, אנו סבורים שמדובר בהרעה מוחשית המזכה את התובעת בפיצויי פיטורים.

משמעות

  • העברת מקום העבודה, גם למרחק מועט יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות הרעה בתנאי העבודה ולפיכך מזכה את העובד בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים.

חקיקה ונהלים

חוק פיצויי פיטורים