הקדמה:

עובד שיפוצים הנו כל עובד בניין ו- מנהל עבודה באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים
מעסיק בתחום השיפוצים-הנו מעסיק שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים

בהתאם לסעיף 6.ב לצו ההרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים מיום 29.05.2015, עובד שיפוצים הנו כל עובד בניין ו- מנהל עבודה באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים .

  • מעסיק בתחום השיפוצים- מעסיק שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים.

חקיקה ונהלים