תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

OLIMOS.JPG

אלפי עולים מגיעים לישראל מדי שנה ממדינות שונות בעולם ולעתים זקוקים לתמיכה ולסיוע לשם השתלבותם בחברה הישראלית.

הזכויות וההטבות המגיעות לעולים הנקלטים בארץ מקיפות תחומים רבים, כגון:

  • סיוע כלכלי
  • קידום תעסוקתי
  • יצירת ההזדמנויות להשתלבות חברתית ותרבותית
  • סיוע בדיור
  • סיוע ברכישת השפה העברית
  • הכנה לגיור והכרת המורשת היהודית
  • סיוע לסטודנטים ולתלמידים
  • טיפול ממוקד לנוער עולה בסיכון
  • יעוץ וליווי לעולה כפרט, כמשפחה, כקבוצה, כקהילה

ועוד.

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תגיות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי