תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא במקרים בודדים המפורטים בחוק
במקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת והוא חייב להורות על עיכוב ההליכים
מלבד מקרים אלה ומקרים בודדים אחרים המפורטים כאן, אין לרשם ההוצאה לפועל סמכות להורות על עיכוב הליכי מימוש המשכנתא
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא במקרים בודדים המפורטים בחוק.
 • במקרים אלה רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב ההליכים, ואין לו שיקול דעת להמשיך בהליכים.
הערת עריכה
לבדוק מול רשות האכיפה אם אכן העיכוב הוא "ללא צורך בהגשת בקשה" כי במקרה של מכירת הדירה ע"י החייב כתוב במדריך לחייב של רשות האכיפה שיש לצרף לבקשה טופס בקשות חייב (והסעד היחיד הרלוונטי בטופס זה הוא עיכוב הליכים). אז האם העיכוב הוא באמת אוטומטי (או שמא יש לרשם שיקול דעת לסרב לעיכוב) או האם הוא אוטומטי אך יש צורך פורמאלי בהגשת בקשה (גם אם אין שיקול דעת לרשם)?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 12:03 (IST)

מי זכאי?

חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא בכל אחד מהמקרים הבאים:

משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת מגורים לחייב

 • כאשר מדובר במשכנתא על מקרקעין שאינם משמשים לדירת מגורים לחייב, יהיה החייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש המשכנתא אם הגיש התנגדות לביצוע שטר המשכנתא, בתנאי שהגיש את הבקשה בתוך התקופה שקבועה בחוק.

משכנתא על דירת מגורים של החייב

 • בהליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים, יעוכבו ההליכים באופן אוטומטי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר - בתנאי שהגיש את הבקשה בתוך התקופה שקבועה בחוק.
 2. כאשר החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פרעון החוב;
 3. כאשר רשם ההוצאה לפועל מינה כונס נכסים לדירה, והחייב פרע תוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים את החוב או את את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פרעון המחצית השניה של החוב תוך ששה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
הערת עריכה
לגבי כונס הנכסים לא ברור האם החייב צריך להודיע ואז לפרוע ואז מעוכבים ההליכים או שהוא מודיע ואז מעוכבים ההליכים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 12:03 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב הליכים בכל אחד מהמקרים הנ"ל.
הערת עריכה
לבדוק מול רשות האכיפה אם אכן העיכוב הוא אוטומטי או שיש בכל מקרה צורך בהגשת בקשה (גם אם אין שיקול דעת לרשם) כי במקרה של מכירת הדירה ע"י החייב כתוב במדריך לחייב של רשות האכיפה שיש לצרף לבקשה טופס בקשות חיב (ןהסעד היחיד הרלוונטי בטופס זה הוא עיכוב הליכים)
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 12:03 (IST)

חשוב לדעת

 • למרות שהזכות לעיכוב היא אוטומטית מומלץ להגיש במקרים אלה בקשה לעיכוב הליכים ליתר בטחון על מנת להבטיח את מימוש הזכות.
 • בנוסף למקרים המתוארים לעיל, ישנם מספר מקרים בודדים שבהם רשאי רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט להורות על עיכוב הליכים (אם החייב ביקש זאת):
 1. כאשר החייב טוען טענת "פרעתי" - (הרשם יעכב את ההליכים רק אם יש טעמים מיוחדים לכך);
 2. אם אחד הצדדים הודיע שבכוונתו להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטה בתיק - רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאים לעכב את ההליכים;
 3. אם חייב הגיש באיחורהתנגדות לביצוע שטר המשכנתא.
 • מלבד מקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל סמכות להורות על עיכוב הליכי מימוש משכנתא.
 • עיכוב הליכים מונע את המשך כל ההליכים בתיק. זאת בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי