שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = אם [[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] מגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]], [[רשם ההוצאה לפועל]] יצווה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
+
| מידע  = כאשר [[חייב הוצאה לפועל]] מגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר]], ואחד [[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|הנושים]] מגיש נגד החייב [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]], רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים
 
| חשוב  = אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים
שורה 22: שורה 22:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
כאשר [[חייב בהוצאה לפועל]] מגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר]], ואחד [[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|הנושים]] מגיש נגד החייב [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]], רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
  
 
[[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] רשאי להגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד החייב.
 
[[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] רשאי להגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד החייב.
שורה 29: שורה 30:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] המבקש להגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד חייב אשר הגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]].
+
* [[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] העונה על שני התנאים הבאים:
 +
*# הנושה הגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]];
 +
*# החייב הגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]].
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
* על הנושה להגיש לבית המשפט בקשת פשיטת רגל נגד החייב. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה]].
 
* על הנושה להגיש לבית המשפט בקשת פשיטת רגל נגד החייב. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה]].
 
* את הבקשה יש להגיש לפני שחלף המועד להגשת [[חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]] (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
 
* את הבקשה יש להגיש לפני שחלף המועד להגשת [[חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]] (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
 
==שלבי ההליך==
 
===הגשת בקשת פשיטת הרגל===
 
* נושה רשאי להגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד חייב שהגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]].
 
* על הנושה להגיש את הבקשה בתוך התקופה הקבועה להגשת [[חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל|התנגדות לבקשה למתן הפטר]], כלומר תוך שלושה חודשים ממועד [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל#החלטה על פתיחת התיק|ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר]].
 
 
* בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה|הליך פשיטת רגל]] בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה|הליך פשיטת רגל]] בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך [[רשם ההוצאה לפועל|לרשם ההוצאה לפועל]] באופן מיידי, ולצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו.
 
* נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך [[רשם ההוצאה לפועל|לרשם ההוצאה לפועל]] באופן מיידי, ולצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו.
  
=== מתן צו עיכוב הליכים===
+
==שלבי ההליך==
* בהתקיים התנאים האמורים לעיל (נושה הגיש בקשת פשיטת רגל לפני שחלף המועד להגשת התנגדות לבקשה למתן הפטר) יצווה [[רשם ההוצאה לפועל]] על השהיית ההליכים בתיק ההפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.
+
* לאחר מסירת ההודעה על פתיחת הליכי פשיטת הרגל יצווה [[רשם ההוצאה לפועל]] על השהיית ההליכים בתיק ההפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.
 
* המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.
 
* המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.
  
=== ביטול צו עיכוב ההליכים===
+
== ביטול צו עיכוב ההליכים==
 
* אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* '''על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים'''.
 
* '''על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים'''.
שורה 59: שורה 57:
 
-->
 
-->
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_247.htm#Seif215 חוק ההוצאה לפועל] - סעיף 69י17.
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_247.htm#Seif215 חוק ההוצאה לפועל] - סעיף 69י'17.
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־14:09, 16 בספטמבר 2015

הקדמה:

כאשר חייב הוצאה לפועל מגיש בקשה למתן הפטר, ואחד הנושים מגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כאשר חייב בהוצאה לפועל מגיש בקשה למתן הפטר, ואחד הנושים מגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל

נושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב.

 • על הנושה להגיש את בקשת פשיטת הרגל טרם חלף המועד להגשת חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
 • לאחר שהוגשה בקשת פשיטת הרגל, רשם ההוצאה לפועל יצווה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל.
 • אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה העונה על שני התנאים הבאים:
  1. הנושה הגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב;
  2. החייב הגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל.

למי ואיך פונים

 • על הנושה להגיש לבית המשפט בקשת פשיטת רגל נגד החייב. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה.
 • את הבקשה יש להגיש לפני שחלף המועד להגשת חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
 • בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול הליך פשיטת רגל בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל באופן מיידי, ולצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו.

שלבי ההליך

 • לאחר מסירת ההודעה על פתיחת הליכי פשיטת הרגל יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק ההפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.
 • המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.

ביטול צו עיכוב ההליכים

 • אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.