(הגשת בקשת פשיטת הרגל)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(29 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{פשיטת רגל ישן}}
 +
 
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  =  
+
| מידע  = כאשר [[חייב בהוצאה לפועל]] מגיש [[בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר]], ואחד [[נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|הנושים]] מגיש נגד החייב [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]], רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/efter_haiav.pdf איגרת מידע על מסלול הפטר בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/list_forms_enforcement4/he/%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf איגרת מידע על מסלול הפטר בהוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 16: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:מחיקת חובות (הפטר) לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל]]  
+
| [[מחיקת חובות (הפטר) לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל]]  
| [[חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]]
+
| [[התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]]
 +
| [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
כאשר [[חייב בהוצאה לפועל]] מגיש [[בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר]], ואחד [[נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|הנושים]] מגיש נגד החייב [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]], רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל.
 +
* אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חדש:נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] המבקש להגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד חייב אשר הגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]].
+
* [[נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל|נושה]] העונה על שני התנאים הבאים:
*  טרם חלף המועד להגשת [[חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]] (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
+
*# הנושה הגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]];
 +
*# החייב הגיש [[בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]].
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* על הנושה להגיש לבית המשפט [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד החייב.
+
* על הנושה להגיש לבית המשפט בקשת פשיטת רגל נגד החייב. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה]].
 +
* את הבקשה יש להגיש לפני שחלף המועד להגשת [[התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]] (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
 +
* בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה|הליך פשיטת רגל]] בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 +
* נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך [[רשם ההוצאה לפועל|לרשם ההוצאה לפועל]] באופן מיידי, ולצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
+
* לאחר מסירת ההודעה על פתיחת הליכי פשיטת הרגל יצווה [[רשם ההוצאה לפועל]] על השהיית ההליכים בתיק ההפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.
===הגשת בקשת פשיטת הרגל===
 
* נושה רשאי להגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]] נגד חייב שהגיש [[חדש:בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל|בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל]].
 
* על הנושה להגיש את הבקשה בתוך התקופה הקבועה להגשת [[חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל|התנגדות לבקשה למתן הפטר]], כלומר תוך שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר.
 
* בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה|הליך פשיטת רגל]] בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך [[רשם ההוצאה לפועל|לרשם ההוצאה לפועל]] באופן מיידי.
 
** על הנושה לצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו לרשם.
 
 
 
=== מתן צו עיכוב הליכים===
 
* בהתקיים התנאים האמורים לעיל (נושה הגיש בקשת פשיטת רגל טרם חלף המועד להגשת התנגדות לבקשה למתן הפטר) יצווה [[רשם ההוצאה לפועל]] על השהיית ההליכים בתיק ההפטר.  
 
 
* המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.
 
* המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.
  
=== ביטול צו עיכוב ההליכים===
+
== ביטול צו עיכוב ההליכים==
 
* אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 
* '''על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים'''.
 
* '''על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים'''.
שורה 48: שורה 49:
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
<!--
 +
==חשוב לדעת==
 +
  
==חשוב לדעת==
 
* אם נדחתה בקשת נושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים.
 
  
<!--
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
שורה 61: שורה 63:
 
-->
 
-->
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* נוסח החוק באדיבות אתר נבו.
 
* נוסח החוק באדיבות אתר נבו.
  
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[AR:تجميد الإجراءات في ملّف الإعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ عقب تقديم طلب إشهار إفلاس]]

גרסה אחרונה מ־22:03, 19 בינואר 2020

אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

כאשר חייב בהוצאה לפועל מגיש בקשה למתן הפטר, ואחד הנושים מגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים
למידע נוסף ראו איגרת מידע על מסלול הפטר בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


כאשר חייב בהוצאה לפועל מגיש בקשה למתן הפטר, ואחד הנושים מגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל.

  • אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • לאחר מסירת ההודעה על פתיחת הליכי פשיטת הרגל יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק ההפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.
  • המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.

ביטול צו עיכוב ההליכים

  • אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
  • על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים.

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.