הקדמה:

כאשר חייב בהוצאה לפועל מגיש בקשה למתן הפטר, ואחד הנושים מגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל
אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כאשר חייב בהוצאה לפועל מגיש בקשה למתן הפטר, ואחד הנושים מגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב הליך ההפטר בהוצאה לפועל.

 • אם נדחתה בקשת הנושה לפשיטת רגל והחייב רוצה שהליך ההפטר בהוצאה לפועל יחודש, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה העונה על שני התנאים הבאים:
  1. הנושה הגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב;
  2. החייב הגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל.

למי ואיך פונים

 • על הנושה להגיש לבית המשפט בקשת פשיטת רגל נגד החייב. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה.
 • את הבקשה יש להגיש לפני שחלף המועד להגשת חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).
 • בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול הליך פשיטת רגל בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל באופן מיידי, ולצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו.

שלבי ההליך

 • לאחר מסירת ההודעה על פתיחת הליכי פשיטת הרגל יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק ההפטר עד לבירור בקשת פשיטת הרגל.
 • המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.

ביטול צו עיכוב ההליכים

 • אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.