(יצירת דף עם התוכן " {{מושג/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = עיקול הוא צעד שמופנה נגד הבעלים של נכס או מחזיק בו ...")
 
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(33 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{מושג/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עיקול הוא צעד שמופנה נגד הבעלים של נכס או מחזיק בו שנועד להגביל את יכולת השימוש בנכס
+
| מידע = עיקול הוא צעד המופנה נגד הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס כדי להגביל את יכולת השימוש בנכס
|מידע2 = מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו החייב יבריח את הנכס או יהרוס אותו ובכך יסכל את האפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו
+
|מידע2 = מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] יבריח את הנכס או יהרוס אותו ובכך יפגע באפשרות של ה[[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] להיפרע מהנכס עצמו
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב = כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אותם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר
| חשוב = במסגרת העיקול ניתן להוציא את הנכסים המעוקלים ממקום הימצאם או להאשירם במקומם ולסגור אותם במנעול
+
| חשוב2 = אם החייב אינו פורע את החוב לאחר צו העיקול, ניתן למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפירעון החוב
| חשוב2 = עיקול של נכסים שהעברתם כרוכה ברישום, כמו רכב, דירה וכו', ניתן לבצע באמצעת רישום העיקול
 
| חשוב3 = ניתן לעקל נכסים של החייב גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר
 
| חשוב4 = אם החייב אינו פורע את החוב לאחר צו העיקול, ניתן למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפרעון החוב
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.eca.gov.il/index2.php?id=16&lang=HEB מילון מונחים באתר רשות האכיפה והגבייה]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
 
+
{{ראו גם
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| [[הוצאה לפועל - מידע כללי]]
* עיקול הוא צעד שמופנה נגד הבעלים של נכס או מחזיק בו שנועד להגביל את יכולת השימוש בנכס.
+
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
* מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו החייב יבריח את הנכס או יהרוס אותו ובכך יסכל את האפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו.
+
| [[עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל]]
{{דוגמה|אם לחייב יש רכוש כגון: מצלמה, מחשב, אופניים וכיו"ב, במסגרת העיקול ייתפס רכוש זה, וכך לא יוכל החייב להבריח אתו. בהמשך ניתן יהיה למכור את הרכוש שנתפס, ובכסף שיתקבל מהמהיכרה ניתן יהיה להשתמש לפרעון החוב.}}
+
| [[עיקול דירת מגורים של חייב בהוצאה לפועל]]
* כאשר מדובר ב[[חדש:עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|עיקול מיטלטלין]], ניתן להוציא את הנכסים המעוקלים מהמקום בו הם נמצאים אן להשאיר אותם במקומם אך לסגור אותם במנעול.
+
| [[עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל]]
* כאשר מדובר ברכוש שהעברת הזכויות בו כרוכה ברישום רשמי, ניתםן לבצע את העיקול באמצעות רישום.
+
| [[עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי]]
{{דוגמה|עיקול רכב יכול להתבצע ע"י רישום העיקול במשרד הרישוי. מרגע רישום העיקול, בעל הרכב לא יוכל למכור את המכונית לאחר. על מנת לממש את העיקול ולהשתמש ברכב לרעון החוב יש לבצע תפיסה פיזית של הרכב ולאחר מכן למכור אותו.}}
+
}}
{{דוגמה|[[חדש:עיקול מקרקעין בהוצאהלפועל|עיקול מקרקעין]] מתבצע באמצעות רישום העיקול בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או ברישום בספרים של חברות משכנות, שבו נרשמות הזכויות. מרגע זה לא יכול בעל המקרקעין למכור או להעביר את הקרקע או את הדירה הבנויה עליה לאדם אחר. בהמשך ניתן יהיה למכור את הדירה או הקרקע.}}
+
{{עצם העניין/סיום}}
* אם החייב לא יפרע את החוב, ניתן יהיה למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפרעון החוב.
+
* עיקול הוא צעד המופנה נגד הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס שנועד להגביל את יכולת השימוש בנכס.
* כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אוצם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר.
+
* מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] יבריח את הנכס (יעביר את הנכס לידי צד שלישי כדי ליצור מראית עין לפיה הנכס אינו בבעלות החייב) או יהרוס אותו ובכך יסכל את האפשרות של ה[[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] להיפרע מהנכס עצמו.
*   רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסויים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי. למידע נוסף ראו [[חדש:עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים בידי צד שלישי]].
+
{{דוגמה|אם לחייב יש רכוש כגון: מצלמה, מחשב, אופניים וכיו"ב, במסגרת העיקול ייתפס רכוש זה, וכך לא יוכל החייב להבריח אותו. בהמשך ניתן יהיה למכור את הרכוש שנתפס, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפרעון החוב.}}
 +
* כאשר מדובר ב[[עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|עיקול מיטלטלין]] (נכסים שאינם נדל"ן), ניתן להוציא את הנכסים המעוקלים מהמקום בו הם נמצאים או להשאיר אותם במקומם אך לסגור אותם במנעול.
 +
* כאשר מדובר ברכוש שהעברת הזכויות בו כרוכה ברישום רשמי, ניתן לבצע את העיקול באמצעות רישום.
 +
{{דוגמה|עיקול רכב יכול להתבצע על-ידי רישום העיקול במשרד הרישוי. מרגע רישום העיקול, בעל הרכב לא יוכל למכור את המכונית לאחר. על מנת לממש את העיקול ולהשתמש ברכב לצורך פירעון החוב יש לבצע תפיסה פיזית של הרכב ולאחר מכן למכור אותו.}}
 +
{{דוגמה|[[עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל|עיקול מקרקעין]] מתבצע באמצעות רישום העיקול בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או ברישום בספרים של החברות המשכנות, שבו נרשמות הזכויות. מרגע זה לא יכול בעל המקרקעין למכור או להעביר את הקרקע או את הדירה הבנויה עליה לאדם אחר. בהמשך ניתן יהיה למכור את הדירה או הקרקע.}}
 +
* אם החייב לא יפרע את החוב, ניתן יהיה למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפירעון החוב.
 +
* כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אותם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר.
 +
* רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסוים מנכסיו, הנמצאים בידי צד שלישי. למידע נוסף ראו '''[[עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי]]'''.
  
== תקדימים משפטיים ==
+
==חשוב לדעת==
 +
* ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.
 +
<!--* למידע על תעריפי העיקול ראו [http://www.eca.gov.il/index2.php?id=174&lang=HEB תעריפי עיקול לפי איזור] באתר רשות האכיפה והגבייה-->
 +
{{הערת עריכה|הערה=הוסר קישור לעמוד עם תעריפי העיקול. לא נמצא עמוד חדש בgov.il גם לאחר בדיקה מול דניאל קומיסר מרשות האכיפה והגבייה.|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 15:13, 18 במרץ 2019 (IST)}}
 
<!--
 
<!--
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג  
+
== פסקי דין ==
 +
* רשימת פסקי דין הקשורים למושג  
 
-->
 
-->
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
<!--
+
* [[חוק ההוצאה לפועל]]
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
+
* [[תקנות ההוצאה לפועל]]
-->
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://www.eca.gov.il/index2.php?id=174&lang=HEB תעריפי עיקול לפי איזור באתר רשות האכיפה והגבייה]
 
<!--
 
<!--
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
== תודות ==
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{מושג/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של המושג
 
| זכות/הליך הקשורים למושג
 
| ערכים נוספים הקשורים למושג, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
 
 
{{מושג/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:حجز أملاك]]

גרסה אחרונה מ־22:03, 19 בינואר 2020

הקדמה:

עיקול הוא צעד המופנה נגד הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס כדי להגביל את יכולת השימוש בנכס
מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו החייב יבריח את הנכס או יהרוס אותו ובכך יפגע באפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו
כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אותם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר
אם החייב אינו פורע את החוב לאחר צו העיקול, ניתן למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפירעון החוב
  • עיקול הוא צעד המופנה נגד הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס שנועד להגביל את יכולת השימוש בנכס.
  • מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו החייב יבריח את הנכס (יעביר את הנכס לידי צד שלישי כדי ליצור מראית עין לפיה הנכס אינו בבעלות החייב) או יהרוס אותו ובכך יסכל את האפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו.
דוגמה
אם לחייב יש רכוש כגון: מצלמה, מחשב, אופניים וכיו"ב, במסגרת העיקול ייתפס רכוש זה, וכך לא יוכל החייב להבריח אותו. בהמשך ניתן יהיה למכור את הרכוש שנתפס, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפרעון החוב.
  • כאשר מדובר בעיקול מיטלטלין (נכסים שאינם נדל"ן), ניתן להוציא את הנכסים המעוקלים מהמקום בו הם נמצאים או להשאיר אותם במקומם אך לסגור אותם במנעול.
  • כאשר מדובר ברכוש שהעברת הזכויות בו כרוכה ברישום רשמי, ניתן לבצע את העיקול באמצעות רישום.
דוגמה
עיקול רכב יכול להתבצע על-ידי רישום העיקול במשרד הרישוי. מרגע רישום העיקול, בעל הרכב לא יוכל למכור את המכונית לאחר. על מנת לממש את העיקול ולהשתמש ברכב לצורך פירעון החוב יש לבצע תפיסה פיזית של הרכב ולאחר מכן למכור אותו.
דוגמה
עיקול מקרקעין מתבצע באמצעות רישום העיקול בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או ברישום בספרים של החברות המשכנות, שבו נרשמות הזכויות. מרגע זה לא יכול בעל המקרקעין למכור או להעביר את הקרקע או את הדירה הבנויה עליה לאדם אחר. בהמשך ניתן יהיה למכור את הדירה או הקרקע.
  • אם החייב לא יפרע את החוב, ניתן יהיה למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפירעון החוב.
  • כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אותם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסוים מנכסיו, הנמצאים בידי צד שלישי. למידע נוסף ראו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי.

חשוב לדעת

  • ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.
הערת עריכה
הוסר קישור לעמוד עם תעריפי העיקול. לא נמצא עמוד חדש בgov.il גם לאחר בדיקה מול דניאל קומיסר מרשות האכיפה והגבייה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:13, 18 במרץ 2019 (IST)

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים