שורה 82: שורה 82:
 
|כל העדכונים = כל-זכות:עדכונים אחרונים
 
|כל העדכונים = כל-זכות:עדכונים אחרונים
 
|height=225px
 
|height=225px
 +
| {{טיקר/שורה | תאריך = 17.06.2012 | כותרת = [[הורים בעבודה]] | טקסט = פורטל חדש המרכז מידע בדבר זכויותיהם של הורים עובדים. }}
 +
| {{טיקר/שורה | תאריך = 04.06.2012 | כותרת = [[המשפט הפלילי]] | טקסט = '''עלה מחדש''' פורטל המשפט הפלילי. הפורטל מרכז מידע בדבר השלבים השונים בהליך הפלילי ובדבר זכויות המעורבים במשפט הפלילי. }}
 +
| {{טיקר/שורה | תאריך = 04.06.2012 | כותרת = [[אשפוז פסיכיאטרי]] | טקסט = '''עלה מחדש''' פורטל אשפוז פסיכיאטרי. הפורטל מרכז מידע בדבר סוגי האשפוז וזכויות המאושפזים. }}
 +
| {{טיקר/שורה | תאריך = 04.06.2012 | כותרת = [[טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) לנפגעי נפש |טיפולים ללא אשפוז לנפגעי נפש]] | טקסט = '''עלה מחדש''' פורטל טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) לנפגעי נפש. הפורטל מרכז מידע בדבר טיפולים ללא אשפוז וזכויות המטופלים. }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 23.05.2012 | כותרת = [[דיור ושיכון]]  | טקסט = עלה מחדש באתר - פורטל דיור ושיכון - הפורטל מרכז את כלל המידע המופיע ב"כל זכות" בנושא הדיור }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 23.05.2012 | כותרת = [[דיור ושיכון]]  | טקסט = עלה מחדש באתר - פורטל דיור ושיכון - הפורטל מרכז את כלל המידע המופיע ב"כל זכות" בנושא הדיור }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 23.05.2012 | כותרת = [[דיור ציבורי]]  | טקסט = הסברים ומידע לגבי הזכאות לדיור ציבורי וזכויותיהם של הדיירים בדיור הציבורי }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 23.05.2012 | כותרת = [[דיור ציבורי]]  | טקסט = הסברים ומידע לגבי הזכאות לדיור ציבורי וזכויותיהם של הדיירים בדיור הציבורי }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 20.05.2012 | כותרת = [[סיוע ברכישת דירה]]  | טקסט = מידע לגבי אפיקי סיוע לרכישת דירה והאוכלוסיות הזכאיות לסיוע }}  
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 20.05.2012 | כותרת = [[סיוע ברכישת דירה]]  | טקסט = מידע לגבי אפיקי סיוע לרכישת דירה והאוכלוסיות הזכאיות לסיוע }}  
| {{טיקר/שורה | תאריך = 16.05.2012 | כותרת = [[אשפוז פסיכיאטרי]]  | טקסט = מידע לגבי סוגי ומסגרות האשפוז הפסיכיאטרי ולגבי זכויות המאושפזים מרצון ושלא מרצון }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 16.05.2012 | כותרת = [[טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) לנפגעי נפש |טיפולים ללא אשפוז לנפגעי נפש]] | טקסט = מידע לגבי טיפול פסיכיאטרי לנפגעי נפש תוך שילובם בקהילה }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 13.05.2012 | כותרת = [[מס רכישה]] | טקסט = הסברים ומידע על הנחות והקלות }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 13.05.2012 | כותרת = [[סיוע בשכר דירה]] | טקסט = אוכלוסיות הזכאיות לסיוע בשכר דירה }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 13.05.2012 | כותרת = [[משכנתא]] | טקסט = הזכאויות השונות של לווים שלקחו משכנתא }}
 
| {{טיקר/שורה | תאריך = 11.05.2012 | כותרת = [[ארנונה]] | טקסט = האוכלוסיות הזכאיות להנחה בארנונה }}
 
 
}}<!--\טיקר-->
 
}}<!--\טיקר-->
 
<!------
 
<!------

גרסה מ־11:23, 18 ביוני 2012

תבנית:עמוד ראשי/טור ימני קישוטי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי

עכשיו בכל-זכות: 6,402 ערכים

עדכונים אחרונים
 • 17.06.2012 הורים בעבודה
  פורטל חדש המרכז מידע בדבר זכויותיהם של הורים עובדים.
 • 04.06.2012 המשפט הפלילי
  עלה מחדש פורטל המשפט הפלילי. הפורטל מרכז מידע בדבר השלבים השונים בהליך הפלילי ובדבר זכויות המעורבים במשפט הפלילי.
 • 04.06.2012 אשפוז פסיכיאטרי
  עלה מחדש פורטל אשפוז פסיכיאטרי. הפורטל מרכז מידע בדבר סוגי האשפוז וזכויות המאושפזים.
 • 04.06.2012 טיפולים ללא אשפוז לנפגעי נפש
  עלה מחדש פורטל טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) לנפגעי נפש. הפורטל מרכז מידע בדבר טיפולים ללא אשפוז וזכויות המטופלים.
 • 23.05.2012 דיור ושיכון
  עלה מחדש באתר - פורטל דיור ושיכון - הפורטל מרכז את כלל המידע המופיע ב"כל זכות" בנושא הדיור
 • 23.05.2012 דיור ציבורי
  הסברים ומידע לגבי הזכאות לדיור ציבורי וזכויותיהם של הדיירים בדיור הציבורי
 • 20.05.2012 סיוע ברכישת דירה
  מידע לגבי אפיקי סיוע לרכישת דירה והאוכלוסיות הזכאיות לסיוע
סבסוד מקררים חוסכי חשמל לכלל האוכלוסיה קובץ:דגשים-חשוב.png

החל מבצע סבסוד מקררים יעילים אנרגטית. החלפת מקרר מדגם ישן תביא לחיסכון של מאות שקלים בתשלום חשבון החשמל השנתי.

מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) קובץ:דגשים-פיצוי.png

עובדים שהכנסתם הממוצעת מחודשי עבודתם בפועל במהלך שנת 2011 היתה גבוהה מ-2000 ש"ח ונמוכה מ-5,935 ש"ח או 6,502 ש"ח (תלוי במס' ילדיהם), עשויים להיות זכאים למענק הכנסה.

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור שמאלי