תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני תבנית:עמוד ראשי/כותרת טיקר

 • 01.09.2012 שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה
  החל מה- 01.09.2012 בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.
 • 20.08.2012 חינוך
  חדש באתר - פורטל חינוך מרכז מידע לגבי מערכת החינוך בישראל ממעונות היום ועד לבחינות הבגרות. בקרוב יורחב הפורטל כך שיכסה גם את אוכלוסיית הסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה.
 • 19.08.2012 בתי ספר וגני ילדים
  חדש באתר - פורטל בתי ספר וגני ילדים מרכז מידע הרלבנטי לתלמידים ולמורים ביחס למערכת החינוך מהגן ועד לסוף בית הספר התיכון ולעמידה בבחינות הבגרות.
 • 19.08.2012 תלמידי בית ספר
  חדש באתר - פורטל תלמידי בית ספר מרכז את הזכויות והשירותים להם זכאים התלמידים בישראל.
 • 19.08.2012 תשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך
  חדש באתר - פורטל תשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך מרכז מידע לגבי כל הנוגע לתשלומים השונים המשולמים במערכת החינוך ואפשרויות לסיוע כלכלי לנזקקים.
 • 19.08.2012 מעורבות הורים במערכת החינוך
  חדש באתר - פורטל מעורבות הורים במערכת החינוך פורטל חדש העוסק באפשרויות השונות הפתוחות בפני ההורים למעורבות והשפעה על הנעשה בבית הספר.
 • 19.08.2012 תלמידים עולים ותושבים חוזרים
  חדש באתר - פורטל חדש המרכז את הזכויות והזכאויות השונות בנושאי חינוך של אוכלוסיות תלמידים עולים ותושבים חוזרים.
 • 16.08.2012 קשר עם בית הספר
  חדש באתר - פורטל קשר עם בית הספר מרכז מידע בדבר דרכי התקשורת השונות של הורים עם בית הספר.
 • 16.08.2012 משמעת בבית הספר
  חדש באתר - פורטל משמעת בבית הספר עוסק בנושא המשמעת הבית הספרית על היבטיה וגווניה השונים.
 • 16.08.2012 בחינות בגרות
  חדש באתר - פורטל בחינות בגרות מרכז מגוון של זכויות וזכאויות הקשורות בבחינת הבגרות.
 • 16.08.2012 רישום ומעבר בין מוסדות חינוך
  חדש באתר - פורטל רישום ומעבר בין מוסדות חינוך מרכז מידע בנושאים הקשורים לרישום ולמעבר בין מוסדות חינוך (גן הילדים ולבית הספר).
 • 16.08.2012 הסעות לבתי ספר וגני ילדים
  חדש באתר - פורטל הסעות לבתי ספר וגני ילדים מרכז מידע בנוגע למוסדות חינוך.

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי תבנית:עמוד ראשי/פתיח

תבנית:עמוד ראשי/פתיח

תבנית:עמוד ראשי/פתיח

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור שמאלי