תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי

10.10.2012 - יום בריאות הנפש העולמי קובץ:דגשים-מידע.png

ביום 10.10.2012 מצוין ברחבי העולם יום בריאות הנפש העולמי, המעלה על סדר היום את מודעות הציבור לנושאים הקשורים לבריאות הנפש (השנה ניתן דגש על נושא הדיכאון כתופעה עולמית). פורטל נפגעי נפש מרכז מידע לגבי זכאויות ושירותים שונים להם זכאים אלו הסובלים מפגיעה או מנכות נפשית כלשהי.

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור שמאלי