תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני

 • 07.10.2012 יוצאי אתיופיה
  פורטל יוצאי אתיופיה מכיל מידע רב בנושאים שעשויים לעניין ישראלים ממוצא אתיופי.
 • 02.10.2012 פונדקאות
  פורטל פונדקאות מרכז מידע לגבי ההליכים והזכויות הקשורים להליך הפונדקאות, ומתייחס לפונדקאות שנעשתה בארץ בלבד.
 • 20.09.2012 סטודנטים במילואים
  פורטל סטודנטים במילואים מרכז מידע לגבי הזכויות והשירותים השונים המגיעים לסטודנטים המשרתים במילואים ולבני זוגם.
 • 11.09.2012 שיקום מקצועי
  פורטל שיקום מקצועי מרכז מידע לגבי אפשרויות לשיקום מקצועי והאוכלוסיות הזכאיות לכך.
 • 11.09.2012 הכשרה מקצועית
  פורטל הכשרה מקצועית מרכז מידע לגבי אפשרויות להכשרה מקצועית והאוכלוסיות הזכאיות לכך.
 • 11.09.2012 אזרחים ותיקים ופנסיונרים (גיל הזהב)
  פורטל אזרחים ותיקים ופנסיונרים (גיל הזהב) מתמקד באותו החלק של עולם הזכויות הרחב בתחום הזיקנה הרלוונטי לגיל הפרישה והפנסיה.
 • 11.09.2012 חשמל
  פורטל חשמל מרכז מידע על הנחות בחשבון החשמל ועל פרויקטים של משרד האנרגיה והמים לסבסוד מכשירים חוסכי חשמל.
 • 01.09.2012 שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה
  החל מיום 01.09.2012 בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי

17.10.2012 - היום הבינלאומי למיגור העוני קובץ:דגשים-מידע.png

יום ד' ה-17.10.2012 הנו היום הבינלאומי למיגור העוני. ביום זה מציינים ברחבי העולם את המאבק בעוני, רעב ומצוקה כלכלית. פורטל אנשים החיים בעוני (עניים) מרכז מידע לגבי זכאויות ושירותים שונים להם זכאים אלו הסובלים מעוני וממצוקה חומרית.

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור שמאלי