תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי

האם בדקתם את זכאותכם למענק הכנסה? קובץ:דגשים-פיצוי.png

30.11.2012 הוא המועד האחרון להגשת תביעה למענק הכנסה עבור שנת המס 2011.

01.12.2012 - יום האיידס הבינלאומי קובץ:דגשים-מידע.png

פורטל איידס (תסמונת הכשל החיסוני הנרכש) מרכז מידע הנוגע לזכויות, הטבות ושירותים הקשורים לחולי איידס ונשאי HIV.

03.12.2012 - היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות קובץ:דגשים-מידע.png

ביום 03.12.2012 מצוין היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. פורטל אנשים עם מוגבלויות מרכז מגוון של זכויות, חוקים, ארגוני הסיוע וגורמים נוספים הקשורים עם נושא אנשים עם מוגבלויות ומהווה שער כניסה לכל ההיבטים של אנשים בגילאים שונים בעלי מוגבלויות שונות.


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור שמאלי