תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי

עובדים ביום הבחירות? מצביעים ביום הבחירות? קובץ:דגשים-מידע.png

על-פי חוק, יום הבחירות הנו יום שבתון למרבית המשק. בערך שבתון ביום הבחירות לכנסת ניתן למצוא מידע בנוגע לאילו מגזרים נדרשים לעבוד ואילו זכאים ליום השבתון. בערך תשלום בעבור עבודה ביום הבחירות ניתן למצוא מידע לגבי הגמול לו זכאים מי שעובדים ביום הבחירות. בערך עבודה זמנית במערכת הבחירות לכנסת ניתן למצוא מידע לגבי הזכאויות של אלו המועסקים באופן זמני ביום הבחירות עצמו על-ידי ועדות הקלפי או המפלגות השונות. בנוסף, פורטל בחירות לכנסת מרכז מידע מקיף לגבי זכות הבחירה והדרכים למימושה.

פיצויים לעסקים שנפגעו במהלך מבצע עמוד ענן קובץ:דגשים-מידע.png

רשות המסים פרסמה את ההנחיות והטפסים לצורך קבלת פיצוי לעסקים שנפגעו במהלך עמוד ענן. את התביעה לקבלת פיצוי ניתן להגיש עד ליום 02.05.2013.

מבצע החלפת מקררים של משרד האנרגיה והמים קובץ:דגשים-מידע.png

משרד האנרגיה והמים מפעיל מבצע להחלפת דגמי מקררים ישנים ובזבזניים בדגמי מקררים חדשים ויעילים.

נגיף ה-HIV ומחלת האיידס קובץ:דגשים-מידע.png

פורטל איידס (תסמונת הכשל החיסוני הנרכש) מרכז מידע הנוגע לזכויות, הטבות ושירותים הקשורים לחולי איידס ונשאי HIV.


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור שמאלי