תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור ימני


תבנית:עמוד ראשי/סיום טור ימני

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

תבנית:עמוד ראשי/סיום טור אמצעי

תבנית:עמוד ראשי/תחילת טור שמאלי

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) עבור שנת 2013 קובץ:דגשים-פיצוי.png

מי שיגישו תביעה למענק עבודה עד סוף חודש מרץ 2014 ויעמדו בתנאי הזכאות, יוכלו לקבל את התשלום הראשון של המענק כבר בחודש יולי 2014.

מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים במצוקה כלכלית קובץ:דגשים-מידע.png

מדריך המרכז במקום אחד מידע לגבי הזכאויות העיקריות הרלוונטיות לאלו המשתכרים פחות מ-8,000 ש"ח בחודש, ומיועד למשפחות ויחידים השרויים במצוקה כלכלית, לעובדות סוציאליות ולעובדי ומתנדבי העמותות.

ניכויים אסורים משכר העבודה קובץ:דגשים-מידע.png

למעסיק אסור לנכות משכר העבודה של העובד ניכוי שלא הותר מפורשת בחוק.