120px Facebook.jpg כל-זכות בפייסבוק

תבנית:עמוד ראשי/לשוניות

עכשיו בכל-זכות: 6,367 ערכים
האם אבא או אמא חולים? 32px

אם הוריכם מעל גיל 65 ניתן לנצל ימי מחלה שלכם לצורך ליווי ההורים! עוד פרטים...

ניצולי שואה, שימו לב! 32px

על פי צו שפרסם שר המשפטים בתאריך 27/12/2010, עורכי דין המטפלים בתביעות, עררים וערעורים של נכי רדיפות הנאצים רשאים לגבות שכר טרחה בסכום שלא יעלה על 6,583 ש"ח. פרטים נוספים בכתבה הבאה

שכר מינימום. הכל ברור? 32px

הידעתם שלצורך חישוב פנסיה והפרשה לפיצויים לפחות כל שכר המינימום חייב להיות משולם תחת סעיף עבודה? ראו הרחבה בנוגע לשכר מינימום