"כל זכות" הוא מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן

מיליוני ישראלים מצאו את זכויותיהם בשנה האחרונה ב"כל זכות" בחינם וללא כוונת רווח.
בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל