מ (החלפת טקסט – "ועדה לבדיקת כושר עבודה" ב־"ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה")
מ
שורה 2: שורה 2:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
 
| מידע = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי דין אזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
+
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
| ממשל = פרטים נוספים ומיקום לשכת התעסוקה הסמוכה לביתכם תוכלו למצוא ב[http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/Frequently+asked+questions/shotkabala120710.htm אתר שירות התעסוקה]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/Frequently+asked+questions/shotkabala120710.htm אתר שירות התעסוקה]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו יכול לפנות לועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].  
+
מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו יכול לפנות לועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].
  
 
ועדת הערר היא גוף מעיין שיפוטי, המורכב משלושה אנשים: יו"ר הועדה, שהוא משפטן הממונה ע"י משרד התעסוקה, המסחר והתעשיה, ושני נציגי ציבור.
 
ועדת הערר היא גוף מעיין שיפוטי, המורכב משלושה אנשים: יו"ר הועדה, שהוא משפטן הממונה ע"י משרד התעסוקה, המסחר והתעשיה, ושני נציגי ציבור.
שורה 13: שורה 13:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
מי שנקבע לו [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו ע"י פקיד השמה בלשכת התעסוקה.
+
* מי שנקבע לו [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
ניתן להוריד את טופס הערעור [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כאן] או לקבלו בלשכת התעסוקה המטפלת בדורש העבודה.
+
* ניתן להוריד את טופס הערעור [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כאן] או לקבלו בלשכת התעסוקה המטפלת בדורש העבודה.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
 
===אופן הגשת הערר===
 
===אופן הגשת הערר===
 
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך שבעה ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
 
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך שבעה ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
שורה 33: שורה 32:
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר '''עשרה ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
 
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר '''עשרה ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
* החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני [[בתי דין אזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
+
* החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 
* אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה '''בתוך 14 יום''', גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.   
 
* אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה '''בתוך 14 יום''', גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.   
  
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
* על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה באזור מגוריך.
+
* על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני [[בתי דין אזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
 
* את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.
 
* את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* בנושא זה, ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]] באזור מגורי מגיש הערעור.
+
*ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]] באזור מגורי מגיש הערעור.
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 64: שורה 63:
 
| [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]]
 
| [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]]
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
| [[הזכות לסרב לעבודה שאינה מתאימה]]
 
| [[עבודה מתאימה למובטל]]
 
| [[דמי אבטלה]]
 
| [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]]
 
 
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים

גרסה מ־15:40, 6 בפברואר 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה

מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה שאינו מוצדק בעיניו יכול לפנות לועדת הערר של שירות התעסוקה.

ועדת הערר היא גוף מעיין שיפוטי, המורכב משלושה אנשים: יו"ר הועדה, שהוא משפטן הממונה ע"י משרד התעסוקה, המסחר והתעשיה, ושני נציגי ציבור.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שנקבע לו סירוב עבודה שאינו מוצדק בעיניו על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה.

למי ואיך פונים

 • ניתן להוריד את טופס הערעור כאן או לקבלו בלשכת התעסוקה המטפלת בדורש העבודה.

שלבי ההליך

אופן הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך שבעה ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.
 • יש למלא טופס ערעור ולהגישו בלשכת התעסוקה.
 • יש לשמור העתק של הטופס.

אופן פעולתה של ועדת הערר

 • דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר עשרה ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר עשרה ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי