מ (עדכון עיצוב - תקציר)
מ (עדכון עיצוב - ראו גם)
שורה 8: שורה 8:
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[אבטלה וזכויות מובטלים]]
 +
| [[הבטחת הכנסה]]
 +
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
 +
| [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]]
 +
| [[רישום סירוב עבודה]]
 +
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
שורה 61: שורה 68:
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
{{הליך/ראו גם
 
| [[אבטלה וזכויות מובטלים]]
 
| [[הבטחת הכנסה]]
 
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
 
| [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]]
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
 
}}
 
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כתב ערר]
 
| 1 = [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כתב ערר]

גרסה מ־21:01, 1 באפריל 2014

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הקדמה:

אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה שאינו מוצדק בעיניו יכול לפנות לועדת הערר של שירות התעסוקה.

ועדת הערר היא גוף מעיין שיפוטי, המורכב משלושה אנשים: יו"ר הועדה, שהוא משפטן הממונה ע"י משרד התעסוקה, המסחר והתעשיה, ושני נציגי ציבור.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שנקבע לו סירוב עבודה שאינו מוצדק בעיניו על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש כתב ערר בלשכת התעסוקה.

שלבי ההליך

אופן הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך שבעה ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.
 • יש למלא כתב ערר ולהגישו בלשכת התעסוקה.
 • יש לשמור העתק של הטופס.

אופן פעולתה של ועדת הערר

 • דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר עשרה ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר עשרה ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.

חשוב לדעת

פסקי דין

חוקים ותקנות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/טפסיםתבנית:הליך/סיום טור שמאלי