(תיקון קישורים)
שורה 6: שורה 6:
 
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
 
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
 
| חשוב2 = המערער עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]]
 
| חשוב2 = המערער עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]]
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/Frequently+asked+questions/shotkabala120710.htm אתר שירות התעסוקה]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/FAQ/Pages/Faq43.aspx אתר שירות התעסוקה]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כתב ערר]
+
| 1 = [https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerFormsToDownloadList/כתב%20ערר/tofesvaadatarar.pdf כתב ערר]
| 2 =  
+
| 2 = [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx  כתב ערר מקוון]
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
שורה 27: שורה 27:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* מי שנקבע לו [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה.
+
* מי שנקבע לו [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבור כי הקביעה אינה מוצדקת.  
 
 
==למי ואיך פונים==
 
* יש להגיש כתב ערר בלשכת התעסוקה.
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
===אופן הגשת הערר===
+
===הגשת הערר===
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש '''בתוך שבעה ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
+
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש '''בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
* יש למלא [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כתב ערר] ולהגישו בלשכת התעסוקה.
+
* לצורך הגשת הערעור, יש למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerFormsToDownloadList/כתב%20ערר/tofesvaadatarar.pdf טופס כתב ערר] ולהגישו בלשכת התעסוקה.
 +
* ישנה אפשרות למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון], להדפיס ולהגיש.
 
* יש לשמור העתק של הטופס.
 
* יש לשמור העתק של הטופס.
 
 
===אופן פעולתה של ועדת הערר===
 
===אופן פעולתה של ועדת הערר===
 
* דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
 
* דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
שורה 45: שורה 42:
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר '''עשרה ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
+
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר '''10 ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
 
* החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.

גרסה מ־14:53, 23 באפריל 2017

הקדמה:

דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של שירות התעסוקה
אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שנקבע לו סירוב עבודה על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבור כי הקביעה אינה מוצדקת.

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.
 • לצורך הגשת הערעור, יש למלא טופס כתב ערר ולהגישו בלשכת התעסוקה.
 • ישנה אפשרות למלא כתב ערר באופן מקוון, להדפיס ולהגיש.
 • יש לשמור העתק של הטופס.

אופן פעולתה של ועדת הערר

 • דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר עשרה ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר 10 ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים